Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu

Senacka Komisja Zdrowia zaakceptowała budżet na 2022 r. – ale są trzy poprawki ►

Udostępnij:
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia pracowano nad budżetem na 2022 r. w jego części poświęconej ochronie zdrowia. Ostatecznie przegłosowano trzy poprawki do ustawy na kwotę 20,2 mld zł i skierowano ją pod obrady Senatu.
Senatorowie zajęli się – 4 stycznia – finansowaniem ochrony zdrowia, wynikającym między innymi z ustawy budżetowej na 2022 rok. Po rozmowach z wiceministrem zdrowia Sławomirem Gadomskim przyjęto trzy poprawki do ustawy budżetowej.

Pierwsza dotyczyła zwiększenia się budżetu o kwotę 20 mld zł – z przeznaczeniem na dotację podmiotową Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego jako priorytetowych zadań, a także zadań z zakresu opieki psychiatrycznej i AOS, a także rehabilitacji leczniczej.

Druga była związana ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 100 milionów złotych z przeznaczeniem na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

Trzecia odnosiła się do zwiększenia budżetu o kwotę 100 milionów złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży.

Posiedzenie podsumowała przewodnicząca senator Beata Małecka-Libera.

– Budżet, jaki został zaproponowany dla ochrony zdrowia, uważamy absolutnie za niewystarczający, ale przyjmujemy go w dobrej wierze z poprawkami. Mamy nadzieję, że zostaną one przyjęte przez Sejm. Potrzeby w ochronie zdrowia są naprawdę niewyobrażalne i jeśli nie zwiększymy radykalnie finansowania ochrony zdrowia, to będzie tragedia. Mam nadzieję, że minister zdrowia ma tego świadomość – stwierdziła.

Na senatora sprawozdawcę została wyznaczona senator Alicja Chybicka. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.