Sukces Konstantego Radziwiłła w walce z hydrą biurokracji

Udostępnij:
Obejmując urząd Konstanty Radziwiłł zapowiadał walkę z biurokracją. Wiele w tej materii jeszcze nie zdążył uczynić, ale postawił pierwszy mocny krok w dobrą stronę. Rozporządzeniem odbiurokratyzował nieco sprawozdawczość dotyczącą POZ.
- Rezygnacja ze sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL oraz przekazywanie danych o badaniach raz na pół roku, a nie kwartalnie – to zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia – wylicza Porozumienie Zielonogórskie.

Minister zdrowia podpisał znowelizowane rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji; wejdzie w życie 14 kwietnia.

Wprowadzane zmiany to efekt ustaleń, uzgodnionych między szefem resortu a Porozumieniem Zielonogórskim podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 23 grudnia 2015 r.

W opinii Porozumienia Zielonogórskiego to kierunek, który należy utrzymać, a taką nadzieję daje choćby praca zespołu, powołanego przez ministra w celu uproszczenia prawa związanego z prowadzeniem działalności leczniczej.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.