Sejm

Szczepienia przeciw grypie w aptekach ►

Udostępnij:
Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia zajęli się projektem ustawy o badaniach klinicznych – wśród przyjętych poprawek znalazła się również dotycząca ułatwienia szczepień przeciwko grypie w aptekach.
Tę poprawkę zgłosił Paweł Rychlik z Prawa i Sprawiedliwości.

– Zgodnie z nią farmaceuci mieliby być uprawnieni do wystawienia pacjentom recepty farmaceutycznej na pełnopłatne szczepienie, mogliby dokonać kwalifikacji do szczepienia i podawać preparat – wyjaśnił poseł, dodając, że „na tę poprawkę czekają nie tylko farmaceuci, ale także pacjenci”.

Co poza tym?

Posłowie poparli projekt ustawy o badaniach klinicznych z technicznymi poprawkami, które zgłosiło Biuro Legislacyjne.

Posiedzenie w całości do obejrzenia poniżej.Transmisji nie można obejrzeć na niektórych telefonach komórkowych.

Szczegóły ustawy
W projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi określono między innymi system oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych i sposób jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne. Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika między innymi z konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej – jednym z celów wprowadzenia nowych regulacji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych w Polsce.

Co szczegółowo zapisano w ustawie o badaniach klinicznych?
– tryb postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi, zwanego dalej „badaniem klinicznym”, wydania pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego, wydania pozwolenia ograniczonego do aspektów objętych częścią pierwszą lub drugą sprawozdania z oceny wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego,
– zadania Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych i tryb jej powoływania,
– zasady i tryb wpisu na listę̨ komisji bioetycznych uprawnionych do przeprowadzania oceny etycznej badań klinicznych i skreślenia z tej listy,
– zasady i tryb przeprowadzania oceny etycznej badania klinicznego,
– obowiązki sponsora, głównego badacza i badacza,
– zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej badacza oraz sponsora,
– regulacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych,
– wysokość́ i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym,
– zasady finansowania świadczeń́ opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt (bez poprawek), kliknij w: Rządowy projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Przeczytaj także: „Zarobki w sektorze badań klinicznych” i „Badania kliniczne produktów leczniczych – przyjęto projekt ustawy”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.