Wyślij
Udostępnij:
 
 

Szkolenia "Bezpieczny Poród" dla członków TUW PZUW

Źródło: KL
Autor: Krystian Lurka |Data: 19.02.2019
 
 
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników uruchamia cykl bezpłatnych szkoleń "Bezpieczny Poród" dla personelu medycznego szpitali będących członkami TUW PZUW. Zajęcia odbędą się w nowo otwartym Centrum Symulacji Położniczych i dadzą możliwość przećwiczenia zabiegów położniczych w sytuacji porodu powikłanego oraz przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki.
Partnerem programu "Bezpieczny Poród" jest PZU, budowa Centrum Symulacji Położniczych sfinansowana została z budżetu prewencyjnego TUW PZUW i PZU Życie, a koszt uczestnictwa w szkoleniu finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

"Sala wysokiej wierności", profesjonalna reżyserka i ekspertyzy kanadyjskiego uniwersytetu McGill
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, w porozumieniu z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, uruchamia bezpłatne szkolenia "Bezpieczny Poród" dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych szpitali tworzących Związki Wzajemności Członkowskiej w TUW PZUW.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (w formie seminarium na temat przebiegu porodu z możliwymi powikłaniami) oraz części ćwiczeniowej z użyciem zaawansowanych fantomów porodowych i noworodkowych. Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanych salach porodowych: "wysokiej" i "niskiej wierności". W "sali wysokiej wierności" znajduje się najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej "Lucie", pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych, między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza także możliwość przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki, na przykład rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia i resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. "Sala niskiej wierności" została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

W CSP znajduje się również nowoczesny symulator porodowy "SIMmom" do ćwiczeń porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego i symulator porodowy "PROMPT Flex" przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu, na przykład położenia miednicowego. CSP posiada także profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje. W ten sposób każdy uczestnik szkolenia może we własnym zakresie ocenić swoje postępowanie, współpracę z innymi biorącymi udział w symulacji a także na bieżąco omówić ze szkolącymi wszelkie wątpliwości.

- Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia porodu są szczególnie dramatyczne dla rodziny oczekującej na dziecko oraz dla personelu medycznego, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić i sfinansować szkolenia fantomowe pełniące bardzo istotną rolę w prewencji komplikacji porodowych. Chcemy wspierać naszych Członków i wspólnymi siłami podnosić poziom kwalifikacji zespołów położniczych, tak aby w przyszłości minimalizować liczbę zgłaszanych roszczeń – przyznaje Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Szkolenia realizowane na podstawie ekspertyz kanadyjskiego uniwersytetu McGill (Montreal, Kanada) prowadzi zespół doświadczonych położnych, perinatologów i neonatologów związanych z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

O TUW PZUW
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.

Idea wzajemności leży u podstaw ubezpieczeń i nie była ona obca również na terytorium Polski. Pierwsze umowy oparte na zasadzie wzajemności pojawiły się już w XVIII w. TUW PZUW kontynuuje te tradycje, wracając do źródeł ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego "właścicielami". Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

Zgodnie z założeniami strategii w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz programach typu affinity. Od 2018 r. swoją ubezpieczeniową grupę docelową firma wzbogaciła o jednostki samorządu terytorialnego i pakiety ubezpieczeń zdrowotnych.

Przeczytaj także: "Aneta Zawistowska: Gwarantujemy naszym członkom spokój", "Aneta Zawistowska o roli funduszu prewencyjnego TUW PZUW w podnoszeniu jakości usług medycznych", "Piotr Daniluk o profesjonalny pakiecie szkoleniowym oferowanym przez TUW PZUW" i "Paweł Rychlewski wyjaśnia, czym jest proaktywna likwidacja szkód oferowana przez TUW PZUW".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe