123RF

Trzy miliardy złotych dla placówek psychiatrycznych

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na wsparcie placówek medycznych zajmujących się opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w placówki medyczne – ich budowę, modernizację i nowoczesne wyposażenie.
Celem inwestycji ma być zwiększona dostępność do świadczeń i skrócenie oczekiwania na wizytę lub hospitalizację. Dzięki 3 mld zł mają powstać nowe formy opieki, w szczególności na terenie powiatów z ograniczonym dostępem do opieki psychiatrycznej, która będzie miała charakter kompleksowy – po opuszczeniu szpitala pacjent będzie miał zapewnioną kontynuację leczenia w formie ambulatoryjnej i pozastacjonarnej.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury wykorzystywanej do udzielania świadczeń. Stare, zniszczone budynki zostaną zastąpione przez nowe, dostosowane do potrzeb diagnostyki i leczenia pacjentów psychiatrycznych, a zamiast wieloosobowych sal ze wspólnymi łazienkami na korytarzu powstaną jedno-, trzyosobowe z osobnymi toaletami. Kupione będzie też nowoczesny sprzęt wspomagający proces diagnostyki i leczenia.

Konkurs dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pracownicy ministerstwa pełnią dyżury telefoniczne, udzielając informacji o konkursie, od poniedziałku do piątku, od godz. 12 do 14 – pod numerami telefonu: 734 827 520, 539 147 685, 883 841 571 oraz za pośrednictwem adresu e-mailowego: fm.infrastruktura.strategiczna@mz.gov.pl.

6 maja, 19 lipca i 23 sierpnia 2024 r. odbędą się webinary informacyjno-szkoleniowe dotyczące zakresu i warunku konkursu.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 sierpnia.

Wnioskodawcy będą mieli prawie dwa miesiące na dopełnienie wszelkich formalności w celu ubiegania się o dofinansowanie.

Wszelkie informacje dotyczące wymogów, jakie należy spełnić w konkursie, są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/zdrowie/konkurs-psychiatria.

Przeczytaj także: „Psychiatrzy czekają na współpracę międzyresortową” i „Resort z pilotażem centrów zdrowia psychicznego – komentarz eksperta”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.