Forum Ekonomiczne w Karpaczu/Michał Różycki

Unijna reforma prawa farmaceutycznego utrudni dostęp do leków innowacyjnych ►

Udostępnij:
– Przegląd prawa farmaceutycznego dokonywany przez Komisję Europejską ma niezwykle szeroki charakter, co oznacza, że można się spodziewać, iż na poziomie lokalnym niemal każdy akt prawny dotyczący leków będzie w jakimś stopniu zmieniany – mówił „Menedżerowi Zdrowia” podczas XXXII Forum Ekonomicznego Michał Byliniak.
Dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Michał Byliniak, zapytany przez „Menedżera Zdrowia”, jakie są ryzyka dla branży innowacyjnej w proponowanej przez Komisję Europejską reformie prawa farmaceutycznego, wskazał, że „przegląd ma niezwykle szeroki charakter i będzie wymagał na poziomie lokalnym zmian każdego aktu prawnego dotyczącego leków – od badań klinicznych począwszy, poprzez rejestrację, aż do dostarczenie ich pacjentowi”.

– Zwracamy uwagę na kwestie związane z proponowaną przez Komisję Europejską ideą zwiększania dostępności do leków w poszczególnych krajach, która została oparta na pomyśle warunkowania przedłużania okresu wyłączności rynkowej, m.in. od obecności lekowej we wszystkich krajach dostępności refundacyjnej. Zauważamy w tym duże zagrożenie dla de facto dostępności do leków innowacyjnych, przede wszystkim w naszym kraju, bo na Polsce skupiamy swoją działalność – stwierdził Bylinka, podkreślając, że „nie da się nie zauważyć również pewnego rozdźwięku między oczekiwaniami polityków a praktyką biznesową, poziomem debaty pomiędzy firmami a ministrem zdrowia oraz oczekiwaniami ze strony przedstawicielami Komisji Ekonomicznej wobec firm odnośnie do ceny”.

– W naszej ocenie propozycje przedstawione przez komisję mogą doprowadzić do konieczności przedstawiania znacząco wyższych cen leków, co może być dla naszego ministra nieakceptowalne, a finalnie może przełożyć się na brak dostępności do leków. Pamiętajmy, że mówimy o lekach, których pełna dostępność warunkowana jest finansowaniem publicznym – zaznaczył.

– Elementów obarczonych ryzykiem jest wiele więcej – dodał Michał Byliniak.

Wypowiedź w całości do obejrzenia poniżej. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.