123RF

Unijny plan zapobiegania krytycznym niedoborom leków

Udostępnij:
Komisja Europejska zapowiada podjęcie działań mających na celu skuteczniejsze zapobieganie niedoborom leków o krytycznym znaczeniu i łagodzenie ich braków w UE tej i kolejnej zimy. Zdaniem przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego to dobra decyzja.
KE zamierza ograniczać niedobory leków tej zimy, w szczególności niektórych antybiotyków – deklaruje:
– uruchomienie Europejskiego Dobrowolnego Mechanizmu Solidarności w sprawie leków, dzięki czemu sygnalizowane będą zapotrzebowania państw członkowskich na dane leki innym, które mogą zareagować poprzez redystrybucję leków z dostępnych zapasów,
– wprowadzenie unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu.
– zapewnienie elastyczności regulacyjnej – państwa członkowskie będą mogły korzystać z wyjątków regulacyjnych, aby umożliwić terminowe dotarcie leków do pacjentów, co obejmuje wydłużenie okresu ważności lub szybkie wydawanie zezwoleń na leki alternatywne,
– stworzenie wytycznych dotyczących zamówień leków w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wydane przez komisję na początku 2024 r.
– wspólne zamówienia UE na następną zimę na antybiotyki i metody leczenia wirusów układu oddechowego.
– zwiększenie potencjału produkcyjnego Europy.

Aby zdywersyfikować dostawy, stymulować i modernizować produkcję leków o krytycznym znaczeniu, Komisja Europejska zamierza ustanowić sojusz na rzecz leków krytycznych, który ma zacząć działać na początku 2024 r. – umożliwi on koordynowanie zamówień publicznych na poziomie unijnym, zbadanie, zwiększenie zdolności Europy do produkcji i wprowadzania leków i ich składników o krytycznym znaczeniu, opracowanie wspólnego strategicznego podejścia do gromadzenia zapasów leków w UE i pomoc w wykorzystaniu oraz dostosowaniu finansowania unijnego i krajowego.

Planowane jest też wsparcie rozwoju ekologicznych technologii produkcji leków generycznych. Komisja proponuje finansowanie w tym zakresie z europejskiego mechanizmu Important Projects of Common European Interest. Stanowiłoby to szansę dla UE na objęcie wiodącej roli w ekologizacji produkcji leków generycznych.

Co na to przedstawiciele branży?

– Wizja braków w aptekach zmusiła Komisję Europejską do intensyfikacji działań. Mamy nadzieję, że zapowiadane wsparcie wytwarzania farmaceutyków na terenie UE – zarówno regulacyjne, jak i unijnymi środkami pomocowymi – przełoży się na trwały dostęp do leków nie tylko zimą – ocenia Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

– Zabiegamy od dawna, by Komisja Europejska rozwiązała problem braków farmaceutyków. Dlatego doceniamy te działania i mamy nadzieję, że dzięki dofinansowaniu rozwoju „zielonych” technologii wytwarzania leków i ich składników również w Polsce taka produkcja będzie się zwiększać. Zwłaszcza że nasze krajowe firmy również chciałyby rozwijać takie projekty – uważa Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Przeczytaj także: „Nowe prawo farmaceutyczne – korzyści i zagrożenia”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.