Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sejm

Ustawa o płacach minimalnych uchwalona ►

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.05.2022
 
 
445 głosów za, jeden przeciw i siedem wstrzymujących się – w taki sposób posłowie uchwalili ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Poprawki zgłoszone w drugim czytaniu – między innymi dotyczące podniesienia wskaźnika przeliczeniowego dla lekarzy – odrzucono.
Przed głosowaniem wypowiedzieli się przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości – a także sprawozdawca projektu – Tomasz Latos oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister określił projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw jako „kolejny milowy krok w naprawie polskiego systemu opieki zdrowotnej”.

– Ustawa ma na celu zapewnienie tych gwarancji naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom, diagnostom laboratoryjnym, bo to jest bardzo kompleksowe rozwiązanie. Gwarancje te, po pierwsze, powodują, że zawód medyczny jest atrakcyjnym wyborem zawodowym, i będzie to zachęta do tego, żeby podejmować taką decyzję. A po drugie, udało nam się też w ten sposób z jednej strony zahamować odpływ medyków za granicę i dać im takie gwarancje, które zachęcają do pracy tutaj, w Polsce – przekonywał minister Niedzielski, dziękując „za dobrą dyskusję z partnerami społecznymi i podczas posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia.

Po przemowie ministra głosowano – ostatecznie 445 posłów było za, jeden przeciw, a siedem osób się wstrzymało.

Wypowiedzi posła Latosa, ministra Niedzielskiego i głosowanie do obejrzenia poniżej.Szczegółowe wyniki głosowań są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/sejm9/55.

Przeczytaj także: „Transmisja z posiedzenia – wynagrodzenie minimalne czy historyczne podwyżki”, „Poprawki do ustawy o wynagrodzeniu minimalnym” i „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.