Grzegorz Jakubowski/KPRP

W Belwederze o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Udostępnij:

Z inicjatywy prezydenckiej Rady do Spraw Społecznych odbyło się czwarte już spotkanie w ramach „Forum Deinstytucjonalizacji: uspołecznienie, upodmiotowienie, personalizacja”, dotyczące środowiskowemu wsparciu w profilaktyce kryzysów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Debata odbyła się pod hasłem „Jak skutecznie pomagać?”, które nawiązywało do inicjatywy pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy „Usłyszeć dzieci”, opartej na cyklu wywiadów z ekspertami, mających zachęcić dorosłych do towarzyszenia dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z pandemicznej izolacji.

Wydarzenie prowadził dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczący Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także świata nauki oraz członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem spotkania było między innymi zebranie doświadczeń w organizowaniu i sieciowaniu wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego (lub prewencji w tym zakresie), a także: nakreślenie wyzwań i kierunków zmian na rzecz zwiększenia dostępności usług wsparcia w różnych systemach i obszarach działań pomocowych; określenie możliwości zaangażowania szkół na rzecz diagnozy, prewencji i wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji emocjonalnej dzieci i młodzieży, jak również określenie potencjału i dobrych praktyk w organizowaniu wsparcia na rzecz zdrowia psychicznego przez centra usług społecznych.

Szczegółowo omówiono wyniki kluczowych badań z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zorganizowano trzy eksperckie panele dyskusyjne:

  • usługi wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego,
  • rola szkoły w lokalnej sieci instytucjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży,
  • zawody pomocowe a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak inwestować w niezbędny potencjał kadrowy.

Przeczytaj także: „Nastolatek z depresją – jak mu pomóc”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.