Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl

Ważne zapowiedzi dla położnych środowiskowych – i nie tylko ►

Udostępnij:

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Opieki Okołoporodowej było nie tylko okazją do rozmowy o finansowanie wizyt patronażowych położnych, które pytały o niejasne zasady, zgodnie z którymi mają współpracować z lekarzami POZ. Uczestniczący w spotkaniu wiceminister Marek Kos mówił o konkretach – i w jednej, i w drugiej sprawie.

Tematami, które zdominowały posiedzenie, były podwyżki wynagrodzenia za wizyty patronażowe i to, że praktyki pielęgniarskie i położnicze po 1 stycznia 2025 r. nie mają możliwości dalszego funkcjonowania, bo brakuje określonych kryteriów i zasad, zgodnie z którymi mają współpracować z lekarzami POZ.

34 złote? To za mało
Położne przypomniały, jak ważna jest opieka poporodowa nad kobietami w domu – mówiły, że to między innymi sprawdzanie, jak goi się krocze, udzielanie dodatkowych wskazówek, jak pielęgnować noworodki, a także pomaganie kobietom w karmieniu piersią.

Jedna z położnych podała jeszcze przykład zdiagnozowanej żółtaczki. Narzekała też na niewystarczające wynagrodzenie.

– Za wizytę to około 34 zł brutto. Po odliczeniu podatku, w przeliczeniu na godziny, zarabiamy mniej, niż wynosi najniższa krajowa – zauważyła, podkreślając, że „stawka od lat nie zmienia się istotnie”.

Chorzy bez opieki
Drugą kwestią było to, że z końcem 2024 r. zmienią się zasady funkcjonowania podmiotów pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. Chodzi o zmianę regulacji prawnych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z którymi oświadczenia woli pacjentów stracą ważność.

– Bezwzględnie konieczne są zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – podkreślały położne, skarżąc się, że nowe przepisy nie precyzują zasad, według jakich samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze będą wchodzić w zespoły skoordynowanej opieki POZ.

– Ponad 7 mln osób może zostać bez opieki pielęgniarek, położnych i lekarza POZ. To grupa składająca deklaracje wyboru do pielęgniarek POZ i położnych POZ, które kontraktują z Narodowym Funduszem Zdrowia wyłącznie świadczenia pielęgniarskie i położnicze w formie praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych – stwierdziły.

Głos przedstawiciela resortu
Wiceminister Marek Kos przyznał, że stawki za wizyty patronażowe się zwiększają.

– Może nie tak bardzo, ale jednak – od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. z 30,31 zł do 34,30 zł – wyliczył.

Czy to wystarczająco?

– Dla pań na pewno nie. Stawki są jednak przeliczane w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od 1 lipca będą nowe – zapowiedział Marek Kos, podkreślając, że „oprócz pieniędzy za te wizyty wypłacany jest ryczałt za objęcie kobiet opieką”.

– Pamiętajmy, że położne środowiskowe są finansowane podwójnie – dodał.

Co z zespołami skoordynowanej opieki POZ?

– W tej sprawie trwają jeszcze prace w resorcie, ale plan jest taki, aby było tak jak do tej pory – aby panie mogły się kontraktować – zadeklarował wiceminister.

Fragment posiedzenia, które odbyło się 25 marca, do obejrzenia poniżej.


Posiedzenie w całości do obejrzenia na stronie internetowej: www.sejm.pl/0036EE4A.

Przeczytaj także: „POZbawieni opieki”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.