Wyślij
Udostępnij:
 
 
Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl

Ważne zmiany na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.06.2022
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje projekt zarządzenia dotyczący zmian na szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. Chodzi o zwiększenie finansowania dla oddziałów, które spełnią wyznaczony przez płatnika warunek zatrudnienia – wysokość stawki ryczałtu dobowego zostanie wówczas zwiększona o 15 proc. wartości stawki bazowej.
– Zmiany mają na celu wprowadzenie dodatkowego finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których zapewniono w strukturze oddziału realizację świadczeń przez ordynatora oddziału – lekarza kierującego oddziałem – będącego lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej w wymiarze minimum jednego etatu lub równoważnika jednego etatu – informuje w uzasadnieniu Narodowy Fundusz Zdrowia, dodając, że „w przypadku spełnienia warunku zatrudniania specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej na stanowisku kierownika oddziału, wysokość stawki ryczałtu dobowego ulega zwiększeniu o 15 proc. wartości stawki bazowej”.

– Zaproponowane w zarządzeniu zmiany są odpowiedzią na postulaty środowiska merytorycznego oraz mają na celu premiowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, które już teraz zapewniają realizację świadczeń przez ordynatora oddziału, będącego specjalistą w dziedzinie medycyny ratunkowej, niezależnie od istnienia takiego obowiązku, nałożonego przepisami rozporządzenia ministra zdrowia, które zaczną obowiązywać w terminie późniejszym – argumentuje fundusz.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: Projekt zarządzenia –leczenie szpitalne – szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć.

Uwagi do projektu można wysyłać do 11 lipca do godz. 11 – w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu – na adres sekretariat.dsm@nfz.gov.pl.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.