Krzysztof Ćwik/Agencja Wyborcza.pl

Więcej czasu na zmiany na SOR

Udostępnij:

Do 31 grudnia zarządzający szpitalami będą mieć czas na dostosowanie oddziałów ratunkowych do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia – resort proponuje to w projekcie.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża się o sześć miesięcy okres na przystosowanie SOR do wymagań rozporządzenia w zakresie organizacji miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz kwalifikacji ordynatora SOR.

Projektowane rozporządzenie wydłuża o sześć miesięcy (do 31 grudnia 2024 r.) czas na dostosowanie się podmiotów leczniczych do wymagań określonych w rozporządzeniu SOR w zakresie:
● organizacji w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
● zapewnienia na stanowisku ordynatora SOR (lekarza kierującego oddziałem) lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne i posiada jednocześnie specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, neurologii lub kardiologii.

Wstępnie terminem był 30 czerwca 2024 r.

Udostępniamy projekt.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: t.mazurek@mz.gov.pl – do 21 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.