123RF

Większa wpłata na PFRON

Udostępnij:
Od 1 marca 2024 r. pracodawcy będą wnosili wyższe miesięczne opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – za każdego pracownika wpłacą o 140,41 zł więcej. To efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale zeszłego roku.
Wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ustalana od wysokości przeciętnych wypłat.

Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

Kto musi dokonywać wpłat na PFRON?
Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale wynosi 3065,16 zł. Kwota ta jest wyższa o 140,41 zł od kwoty obowiązującej od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – dlatego też wysokość miesięcznych wpłat na PFRON zwiększy się do 140 zł.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.