Patryk Rydzyk

Wróćmy do realnych rozmów ►

Udostępnij:
W trakcie V Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny odbyła się konferencja prasowa prezesów samorządów zawodów medycznych.
Naczelna Izba Lekarska 13 października zorganizowała konferencję prasową w sprawie protestów. Udział wzięli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

Wszyscy apelowali jednym głosem o podjęcie realnych rozmów i wypracowanie wspólnych celów.

Prof. Andrzej Matyja podkreślił, że w sytuacji rosnącej fali zachorowań trzeba zaznaczyć, że personel medyczny zdał egzamin z odpowiedzialności. Niestety, nie może powiedzieć tego samego o ministrze zdrowia, który – jak to ekspert określił – traktuje pracowników ochrony zdrowia jak wyrobników systemu.

Zofia Małas zwróciła uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta w kontekście koniecznych do przedyskutowania norm zatrudnienia.

Z kolei Maciej Krawczyk poinformował, że na refundowaną rehabilitację czeka się w Polsce dwa lata, a tylko 25 proc. wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych jest dotowanych. To najwięcej mówi o tym, jak bez rehabilitacji marnowana jest kosztowna terapia, podczas gdy pacjent cierpi. A sami fizjoterapeuci? Uciekają do sektora prywatnego.

Ostatni głos – Aliny Niewiadomskiej – dotyczył ustawy o medycynie laboratoryjnej. Jej brak to chaos i brak kontroli.

Cztery głosy, cztery opinie, jeden apel o – jak to określono – powrót do rzeczywistości. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.