Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Wybory na rektora odwołane

Udostępnij:

Nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora, wobec czego głosowanie elektorów zaplanowane na 23 kwietnia nie odbędzie się – rektor prosi jednocześnie o powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat stanu prawnego obowiązującego na WUM, które wprowadzają w błąd.

  • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong w oświadczeniu odnosi się do stanowiska, jakie opublikowała prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
  • Jak wynika z pisma rektora, kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych. Jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje wiele skutków z mocy prawa
  • Prof. Gaciong odwołał głosowanie elektorów 23 kwietnia

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong 19 kwietnia nałożył na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską karę dyscyplinarną, w związku z którą została skreślona z listy kandydatów na rektora. Sam zrezygnował z kandydowania na to stanowisko. Cudnoch-Jędrzejewska w swoim oświadczeniu wskazała, że w świetle prawa jest osobą niekaraną i nie zamierza wycofywać się z wzięcia udziału w wyborach.

22 kwietnia rektor podtrzymał swoje stanowisko i odwołał głosowanie elektorów.

Prof. Cudnoch-Jędrzejewska sieje dezinformację?
– W związku z rozpowszechnianiem przez panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską dezinformacji na temat stanu prawnego dotyczącego wyborów rektora WUM stanowczo oświadczam, co następuje – zaczął.

– Po pierwsze, upomnienie, które nałożyłem na Panią Profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, jest karą dyscyplinarną w pełni uzasadnioną w świetle zachowań, które zostały przypisane Pani Profesor przez komisję antymobbingową oraz potwierdzone w ekspertyzie prawnej ogólnopolskiego zespołu ekspertów. Brak nałożenia kary za zachowania o znamionach mobbingu, których dopuściła się Pani Profesor, stanowiłby niedopuszczalne zaniechanie w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad obowiązujących na Uczelni oraz moralnych obowiązków środowiska akademickiego – wskazał.

– Po drugie, kara została nałożona przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, co potwierdzili świadkowie czynności. Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska świadomie i dobrowolnie zrezygnowała z prawa do złożenia wyjaśnień. Taka rezygnacja jest dopuszczalna z punktu widzenia prawnego, ale nie wpływa na skuteczność nałożenia kary – podkreślił.

– Po trzecie, kara jest skuteczna i wykonalna z chwilą jej nałożenia i wywołuje szereg skutków z mocy prawa. Z chwilą nałożenia kary pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła możliwość ubiegania się o stanowisko rektora – stwierdził.

Udostępniamy pismo.Nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora
– Oznacza to, że nie ma żadnego kandydata w wyborach rektora, wobec czego wtorkowe głosowanie elektorów nie odbędzie się – stwierdził w swoim oświadczeniu prof. Gaciong, apelując jednocześnie o powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat stanu prawnego obowiązującego na WUM, które wprowadzają w błąd i powodują niepokój członków społeczności akademickiej.

– Zrozumiałe jest, że zaistniała sytuacja może budzić wiele emocji, jednak głęboko wierzę w to, że rolą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – jako lidera w kształceniu nowego pokolenia medyków – jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił – podsumował prof. Zbigniew Gaciong.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.