iStock

Wyrok w sprawie stosowania metody ILADS

Udostępnij:

Stosowanie metody ILADS w leczeniu boreliozy jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i narusza prawa pacjenta – stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18 kwietnia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednego z podmiotów leczniczych na decyzję (z października 2023 r.) Rzecznika Praw Pacjenta uznającą stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawo pacjenta w zakresie stosowania u pacjentów metody ILADS w związku z boreliozą.

Metodę ILADS propaguje Międzynarodowe Towarzystwo do spraw Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych (ILADS – The International Lyme and Associated Diseases Society) – zakłada się w niej, między innymi, istnienie „przewlekłej” boreliozy i jej leczenie z wykorzystaniem długotrwałej, wielomiesięcznej, antybiotykoterapii, często z zastosowaniem dwóch lub trzech antybiotyków jednocześnie. Przy czym obowiązujące standardy zastrzegają stosowanie przy właściwie zdiagnozowanej boreliozie pojedynczego antybiotyku przez okres do 30 dni.

Sąd w pełni przychylił się do stanowiska RPP, wskazując, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że stosowanie wielomiesięcznej antybiotykoterapii zgodnie z wytycznymi ILADS jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i niebezpieczne dla pacjentów.

W szczególności wskazał w tym zakresie na pozyskane przez Rzecznika Praw Pacjenta opinie czterech konsultantów wojewódzkich w dziedzinach epidemiologii oraz chorób zakaźnych, z których jednoznacznie wynika, że leczenie według wytycznych i kryteriów ILADS jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, nie ma uzasadnienia medycznego, nie jest skuteczne, wręcz przynosi znaczne szkody dla zdrowia pacjenta, a aktualna wiedza medyczna nie zna „przewlekłej” boreliozy, która wymagałaby tak długiego leczenia antybiotykiem. Konsekwencje stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii mogą być katastrofalne, obejmują trwałe uszkodzenie wątroby, trzustki, jelit, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, zapalenia ścięgien, predyspozycje do zakażeń Clostridium difficile. Co więcej, w opiniach podkreślono, że leczenie według ILADS zostało opracowane na podstawie dowodów niemających żadnej wartości naukowej, nie ma wiarygodnych dowodów opartych na EBM na poparcie zaleceń dotyczących stosowania długotrwałej, przekraczającej 28–30 dni antybiotykoterapii, która potwierdziłaby skuteczność w poprawie stanu zdrowia pacjenta.

Przeczytaj także: „Śmierć pacjentki w szpitalu”.

Menedzer Zdrowia facebook





 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.