123RF

Wyższe wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich. Resort proponuje wprowadzenie trzech progów wynagrodzeń.

  • Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w dziedzinach priorytetowych
  • MZ proponuje, aby wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej stanowiło 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • Zmiana wynagrodzeń dla konsultantów krajowych w ochronie zdrowia wpłynie również na maksymalną wysokość wynagrodzeń konsultantów wojewódzkich

Pierwszy próg z najwyższym wynagrodzeniem proponuje się dla konsultantów krajowych w dziedzinach priorytetowych, drugi – dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, a trzeci próg – dla konsultantów krajowych w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w dziedzinach priorytetowych, w związku z największą ilością obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz ważności tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu zdrowia.

Zróżnicowanie wynagrodzenia dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych względem pozostałych dziedzin wynika – jak wskazano – w szczególności z dodatkowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zapotrzebowania na zasoby kadrowe, które składane są przez tych konsultantów dwa razy do roku na 45 dni przed postępowaniem specjalizacyjnym.

Co proponuje resort?
Resort proponuje, aby wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej, stanowiło 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w zaokrągleniu do pełnych tys. zł w dół, to jest w wysokości nie wyższej niż 26 tys. zł.

Konsultanci krajowi w pozostałych specjalizacjach lekarskich i lekarsko-dentystycznych będą otrzymywać wynagrodzenie roczne jako trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w zaokrągleniu do pełnych tys. zł w dół, to jest w wysokości nie wyższej niż 22 tys. zł.

Konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne jako 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w zaokrągleniu do pełnych tys. zł w górę, tj. w wysokości nie wyższej niż 19 tys. zł.

Zmiana wynagrodzeń dla konsultantów krajowych w ochronie zdrowia wpłynie również na maksymalną wysokość wynagrodzeń konsultantów wojewódzkich. Wynagrodzenie konsultantów wojewódzkich będzie stanowiło równowartość 50 proc. wynagrodzenia konsultantów krajowych w tożsamych dziedzinach (przyjętych progach).

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2024 r.

Informację na ten temat zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przeczytaj także: „Nowi konsultanci krajowi”.

Menedzer Zdrowia linkedin


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.