Marcin Stępień/Agencja Wyborcza.pl

Zbigniew Ziobro chce zlikwidować samorząd lekarski?

Udostępnij:
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, którego celem wydaje się rozwiązanie samorządu lekarskiego.
Były minister sprawiedliwości, ale urzędujący prokurator generalny, Zbigniew Ziobro przygotował kontrowersyjny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją obowiązku przynależności lekarza do izby oraz zakresu odpowiedzialności zawodowej.

28 listopada na stronie internetowej TK w zakładce „Sprawy w trybunale” pojawiła się informacja pod tytułem „Przepisy kształtujące samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów – przynależność lekarzy do poszczególnych izb lekarskich i zakres odpowiedzialności zawodowej – K 22/23”.

Nie udostępniono żadnych załączników i uzasadnienia, wskazano jednak regulacje mające być przedmiotem analizy trybunału.

Chodzi o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 i ust. 4, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342), rozpatrywanych w związku z art. 38 pkt 1 i w z art. 53 powołanej wyżej ustawy - z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy – zgodnie ze wskazanymi przepisami izby lekarskie stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, lekarze są wpisani na odpowiednie listy członków w zależności od okręgu bądź faktu bycia lekarzem wojskowym, a obszar działania izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska.

Poza tym, specjaliści, którym okręgowe rady lekarskie przyznają prawo wykonywania zawodu, zostają równocześnie wpisani na listy członków tej izby. W dokumencie określono także kompetencje Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad etyki lekarskiej i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

W przytoczonych przepisach zapisano też, że w formie ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu, ale nie mogą one naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej – wyjątki ograniczania tej wolności musi wskazywać ustawa.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.