Paweł Małecki/Agencja Wyborcza.pl

Zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych

Udostępnij:
Kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych odbywa się w dwóch podmiotach. Kwestie dotyczące pielęgniarek i położnych – w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a te związane z nauką lekarzy i innych pracujących w ochronie zdrowia – w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Planowana jest jednak reorganizacja.
Nowość wynika z opublikowanego 10 lipca na stronie internetowej Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie wcześniejszych przepisów regulujących funkcjonowanie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw – w nim proponuje się, aby zadania dotychczas realizowane przez CKPPiP przenieść do CMKP.

– Zmieniające się potrzeby dotyczące jakości, dostępności, specyfiki i metod kształcenia podyplomowego wymagają zapewnienia pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do dalszego kształcenia i rozwoju, takich, jakie mają przedstawiciele innych zawodów medycznych – uzasadnia się w dokumencie, podkreślając, że „zintegrowanie jednostek kształcenia ma przede wszystkim umożliwić łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i do uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych”.

Planowane jest też ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych.

– Pozwoli to na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych – czytamy w projekcie, w którym informuje się, że „nowe rozwiązania zaczną w większości obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Co poza tym?

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: „Likwidacja CKPPiP to dobra decyzja”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.