iStock

Zmieniono termin zgłaszania NOP

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Przedłużono możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych na dotychczasowych zasadach – do 31 grudnia 2023 r. Opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.
– Projektowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia o kolejne 12 miesięcy przepisu par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 31 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania – zapisano w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, dodając, że „zgodnie z tym przepisem warunkowo dopuszczono możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego, która polegała na tym, że zawiadomienie o NOP lekarz lub felczer mógł:
– przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „dokumentacja medyczna”,
– przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych,
– przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem”.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: dep-zp@mz.gov.pl – do trzech dni od dnia otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „45 tys. zł – pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny” i „Ile złożono wniosków o świadczenie kompensacyjne za NOP-y”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.