Klasyfikacja Childa i Pugha – ocenia stopień niewydolności wątroby u chorych z marskością tego narządu
 
bilirubina (PBC – pierwotna marskość żółciowa) mg/dl (μmol/l)
albumina g/dl
czas protrombinowy (INR) czas protrombinowy
w sekundach ponad normę
wodobrzusze  
encefalopatia wątrobowa  
Wynik:
-
Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe