123RF

Konsultacje społeczne w sprawie prekursorów narkotykowych

Udostępnij:

Główny inspektor farmaceutyczny informuje o uruchomieniu unijnych konsultacji społecznych dotyczących norm prawnych związanych z prekursorami narkotykowymi. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić ankietę.

Prekursory narkotyków to legalne substancje chemiczne wykorzystywane np. do produkcji kosmetyków czy detergentów. Mogą jednak zostać użyte do wytworzenia narkotyków lub substancji psychotropowych. Celem konsultacji społecznych, o których poinformował na swojej stronie Główny Inspektorat Farmaceutyczny, jest zebranie opinii na temat aktualnej sytuacji na rynku prekursorów narkotykowych, metod ograniczania ich dostępności w nielegalnej produkcji narkotyków, a także wyznaczenie obszarów prowadzących do zmniejszenia nadmiernych obciążeń administracyjnych dla autoryzowanych podmiotów gospodarczych oraz właściwych organów krajowych.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić ankietę online, dostępną pod adresem: 

Prekursory narkotyków – prawodawstwo UE (zmienione przepisy).

Ankieta będzie na stronie do 10 lipca br.

Odpowiedź w formie specjalnego kwestionariusza przesyłać można w dowolnym języku urzędowym UE. Przed wypełnieniem ankiety konieczna jest rejestracja lub logowanie przy użyciu istniejącego konta w mediach społecznościowych.

W celu zapewnienia przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa uczestniczące w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze (Rejestr służący przejrzystości). Organizatorzy (Komisja Europejska) zobowiązują się do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Przeczytaj także: „MZ: Zmiana zasad przepisywania recept na leki psychotropowe i środki odurzające”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.