Nowy Kodeks etyki lekarskiej coraz bliżej

Udostępnij:
Projekt trafił do konsultacji. Nowelizacja zapewnieni wysokie standardy etycznego postępowania w zawodzie lekarza oraz dostosowanie się do nowych wyzwań i oczekiwań w medycynie.
Na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęto uchwałę o przedstawieniu do konsultacji samorządowych i społecznych projektu nowego Kodeksu etyki lekarskiej. Dotychczasowe prace nad aktualizacją przepisów podsumował przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier, podkreślając, że każda zainteresowana strona będzie miała możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia uwag i sugestii. Szczególnie ważne jest uwzględnienie opinii zarówno zawodowych organizacji medycznych, jak i pacjentów oraz społeczności medycznej.

„Obecna wersja projektu ma formę zbiorczą, zawiera zarówno nowe artykuły kodeksu, jak i te, które zostały zachowane z obowiązujących przepisów. Oprócz tego dołączone są komentarze wyjaśniające i interpretujące poszczególne artykuły – zostały one zebrane z dyskusji towarzyszących publikacjom propozycji zmian na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Opieraliśmy się także na opracowaniach komisji z poprzednich dwóch kadencji, które niestety nie doczekały się przyjęcia na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy, gdyż z uwagi na pandemię nie mógł się on odbyć. Korzystaliśmy również z opracowania pod redakcją prof. Oktawiana Nawrota i komentarza do KEL stworzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku” – powiedział przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier.

Wyjaśnił również, że niektóre artykuły nadal są w opracowaniu – m.in. art. 63 dotyczący reklamy w kontekście godności zawodu lekarza i lekarza dentysty wymagający dostosowania naszych przepisów do dyrektyw unijnych.

„Nie byliśmy w stanie tego ukończyć, dlatego że czekamy na wyniki badań ankietowych, prowadzonych przez nasz Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia” – dodał przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier.

Komisja ma też opracowania orzeczeń dotyczących kwestii reklamy zarówno z NSL, jak i sądów okręgowych. Ta wiedza pozwoli na rzetelne skonstruowanie artykułu opisującego reklamę. W trakcie konsultacji projekt będzie na bieżąco poprawiany przez komisję. Docelowo będzie składał się z poszczególnych artykułów, jak w obecnie obowiązującej wersji. Następnie ostateczny projekt zostanie przyjęty w drodze uchwały na kolejnym posiedzeniu NRL 8 marca 2024 r. i przekazany delegatom na Krajowy Zjazd Lekarzy. Od tego czasu będzie mógł podlegać zmianom zgłoszonym wyłącznie przez delegatów. Końcowa wersja kodeksu będzie głosowana podczas najbliższego zjazdu w maju tego roku.

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL zaznaczył także, że w planach jest opracowanie nowego komentarza do kodeksu.

„Zachęcam do konstruktywnej dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli uważają państwo, że jakiś zapis nie spełnia oczekiwań lub nie jest adekwatny do realiów pracy lekarza, to proszę o merytoryczną propozycję, jak możemy go wspólnie zaktualizować” – zaapelował przewodniczący Artur de Rosier.

Uwagi można zgłaszać do 15 lutego 2024 r. na adres: kel@nil.org.pl.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.