123RF

Nowy wykaz substancji psychotropowych i odurzających

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia ogłasza zmiany w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli 25 kwietnia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 kwietnia 2024 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 10 kwietnia br. zostaje zmienione rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

MZ na podstawie art. 44f ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zarządza zmiany ujęte w kliku załącznikach.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii":

a) części 1 „Substancje psychotropowe grupy I-P" w tabeli uchyla się lp. 51,

b) w części 2 „Substancje psychotropowe grupy II-P"” w tabeli: – lp. 19 otrzymuje brzmienie: 19 KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)- -cykloheksanon – dodaje się lp. 77 i 78 w brzmieniu: 77 3-MMC 3-metylometkatynon 1-(3-metylofenylo)-2- -(metyloamino)propan-1-on 78 ADB-BUTINACA N-[1-(aminokarbonylo)-2,2- -dimetylopropylo]-1-butylo-1H- -indazolo-3-karboksyamid

W załącznikach nr 2 i 3 wprowadza się kolejne zmiany m.in. ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.