123RF

Pracodawcy RP: AdA powinna zniknąć z polskiego porządku prawnego

Udostępnij:
– Wejście w życie znowelizowanej ustawy zwanej apteką dla aptekarza 2.0 spowoduje zmianę zasad funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce, wprowadzając całą masę ograniczeń – piszą Pracodawcy RP. Podkreślają jednocześnie, że doceniają decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie skierowania nowych regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.
– W związku z podpisaniem przez prezydenta RP ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, oraz skierowaniem, w ramach kontroli następczej, zmienionych ww. ustawą przepisów Prawa farmaceutycznego do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażam – w imieniu swoim oraz członków Pracodawców RP – uznanie wobec decyzji prezydenta RP Andrzeja Dudy – napisał w piśmie przesłanym do redakcji Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu Pracodawców RP.

Przedstawiciel Pracodawców RP podkreślił również, że dzięki życzliwości decydentów jego środowisko miało możliwość przedstawiania stanowiska merytorycznego w kwestii przedmiotowych rozwiązań zawartych w przepisach Prawa farmaceutycznego na posiedzeniu Rady do spraw Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej 29 sierpnia br.

AdA niezgodna z prawem?
Ekspert, wyrażając opinię swoją i Pracodawców RP, odnośnie do wejścia w życie znowelizowanej ustawy zwanej apteką dla aptekarza 2.0, podkreślił, że spowoduje ona zmianę zasad funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce, wprowadzając mnóstwo ograniczeń.

Zaznaczył również, że nowelizacja została uchwalona przez Sejm i Senat z naruszeniem podstawowych konstytucyjnych, ustawowych i regulaminowych standardów stanowienia prawa, doprowadzając w szczególności do tego, że rola Sejmu i ogółu posłów została ograniczona w sposób zaprzeczający demokratycznym zasadom stanowienia prawa.

– Historia zmian legislacyjnych, nie tylko ostatnich (AdA 2017, AdA 2023), ale także wcześniejszych, pokazuje, że regulacje służą redefinicji pozycji rynkowych i redystrybucji zasobów między zorganizowanymi interesariuszami, w szczególności między podmiotami prowadzącymi apteki indywidualne a operatorami sieci oraz między tymi ostatnimi a hurtowniami farmaceutycznymi – napisał.

Ustawa wprowadza szkodliwe regulacje
Prezes Dutkiewicz w nadesłanym piśmie zaznaczył, że wzmocnienie hurtowni kosztem aptek doprowadzi do wzrostu cen leków przy spadającej marżowości aptek i – jak należy zakładać – rosnącej marżowości hurtowni.

– Ustawa spowoduje natychmiastowe zablokowanie możliwości dokonywania zmian własnościowych spółek kapitałowych prowadzących apteki, które w świetle obecnie obowiązujących przepisów i orzecznictwa mogą stanowić przedmiot obrotu prawnego. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie możliwości rozwijania dotychczasowych inwestycji. Zablokowana zostanie możliwość dysponowania własnością nagromadzoną w wyniku zaplanowanego na wiele lat i konsekwentnie realizowanego procesu inwestycyjnego, a więc de facto dojdzie do wywłaszczenia z dokonanej inwestycji – zaznaczył.

– Wbrew twierdzeniom projektodawców zmiany wprowadzane nowelizacją są bardzo doniosłe nie tylko dla dużych sieci z zagranicznym kapitałem, lecz również dla polskich przedsiębiorców aptecznych – niezależnie od wielkości – którzy zostaną zmuszeni, by dożywotnio prowadzić stworzone przez siebie spółki apteczne – dodał.

Wskazał również na koszty społeczne AdA 2.0 w zakresie polityki zdrowotnej i zdrowia
publicznego. W ocenie Pracodawców RP należy do nich zaliczyć dalszy spadek liczby aptek (trend obserwowany stale od wejścia w życie AdA 1.0), a także dalsze rozdrobnienie i tak już bardzo rozproszonego rynku aptecznego.

– W konsekwencji tych zmian wzrosną ceny leków, pogorszy się dostęp pacjentów do aptek oraz masowo pracę zaczną tracić farmaceuci. W sferze polityki zagranicznej w wymiarze polityki handlowej odnotujemy uszczerbek na wiarygodności Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania i gwaranta przewidywalnych ram prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej – napisał.

Podsumowując, zaznaczył, że Pracodawcy RP wyrażają przekonanie, iż w związku z opisanymi konsekwencjami wejścia w życie ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych, te szkodliwe społecznie regulacje nie będą zbyt długo obowiązywać w polskim porządku prawnym.

Przeczytaj także: „Pracodawcy za skierowaniem AdA 2.0 do Trybunału Konstytucyjnego”.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.