123 RF

Przepisy dotyczące AdA omawiane przez Radę ds. Ochrony Zdrowia

Udostępnij:
– Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne dotyczące "Apteki dla aptekarza" (AdA. 2.0) będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady ds. Ochrony Zdrowia, która zbierze się we wtorek. Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione prezydentowi – informuje wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.
Znowelizowana w lipcu przez Sejm ustawa o gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych zmienia także przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczące koncentracji aptek zarówno pod względem własności, jak i rozmieszczenia terytorialnego. Po odrzuceniu w ubiegłym tygodniu przez Sejm poprawek Senatu do nowelizacji, trafiła ona do prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent zajmie się "Apteką dla aptekarza"
– Przyjęta przez Sejm ustawa w części dotyczącej aptek wzbudza wiele kontrowersji, do kancelarii wpływa korespondencja na ten temat – poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Zaznaczył, że pojawiają się zarówno głosy przeciwko wprowadzeniu tych rozwiązań, jak i głosy, które te rozwiązanie popierają. – Dlatego też w najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, która działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie – poinformował.

Podał, że do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, bo – jak zaznaczył – to ministerstwo było inicjatorem zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Dodał, że zaproszono też przedstawicieli branży aptekarskiej.

Ćwik podkreślił, że zawarte w nowelizacji zmiany dotyczące aptek "zostaną poddane bardzo gruntownej analizie, dyskusji na posiedzeniu rady". - Rekomendacje Rada ds. Ochrony Zdrowia przedstawi panu prezydentowi - dodał.

Przypomniał, że prezydent ma czas do 8 września na podpisanie ustawy. – Ostatecznie decyzje w sprawie każdej ustawy prezydent podejmuje na podstawie rekomendacji i analiz. Każdorazowo jest to prerogatywa i decyzja prezydenta – podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta.

O co chodzi w nowelizacji?
Zgodnie ze zmienionymi w nowelizacji przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci, a jeden podmiot może mieć w swoim ręku najwyżej cztery apteki. Przepisy zaostrzają kary finansowe za złamanie tych zasad – teraz będzie to od 50 tys. do nawet 5 mln. zł. Nowela daje także wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ogólnodostępnej apteki podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi. W pierwszej kolejności zostaną cofnięte te zezwolenia wydane najpóźniej – chyba że inspektor uzna, że szczególny interes pacjentów przemawia za cofnięciem innych zezwoleń.

Przeczytaj także: "Sejm: Kluczowe ustawy zdrowotne przyjęte".
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.