Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Rozporządzenie prezesa RM ws. zakresu działania ministra zdrowia

Udostępnij:
We wtorek, 19 grudnia, opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra zdrowia.
Rozporządzenie zarządza:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania ministra zdrowia, zwanego dalej „ministrem”.
2. Minister kieruje działem administracji rządowej – zdrowie.
3. Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 13 grudnia 2023 r.

Ponadto rozporządzenie wymienia organy podległe ministrowi zdrowia lub przez niego nadzorowane:
1) główny inspektor farmaceutyczny,
2) główny inspektor sanitarny,
3) prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych,
4) prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Udostępniamy dokument w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: D2023000270401.pdf.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.