123RF

Rozporządzenie w sprawie programu Profilaktyka 40+ w konsultacjach

Udostępnij:
Ministerstwo Zdrowia przedłuża do 31 grudnia 2023 r. możliwość przydzielenia pacjentowi terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w programie pilotażowym Profilaktyka 40+ poza centralną elektroniczną rejestracją. Projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych.
Zmiana dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego Profilaktyka 40+.

Co zmienia nowela?
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że nowela przedłuża do 31 grudnia 2023 r. fakultatywną możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40+ poza centralną elektroniczną rejestracją, czyli na zasadach określonych obecnie do 31 sierpnia 2023 r.

Wraz z tą zmianą realizatorzy programu pilotażowego uzyskają dodatkowy okres na dostosowanie swoich systemów informatycznych do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia rozwiązań oferowanych w ramach centralnej elektronicznej rejestracji.

Skrócony termin konsultacji
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informuje, że ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, albo na adres e-mailowy: depzp@mz.gov.pl.

Przedstawiciel resortu wyjaśnia, że zmiana ta wynika z konieczności wydłużenia terminu na dostosowanie systemów teleinformatycznych realizatorów programu pilotażowego do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia centralnej elektronicznej rejestracji, wstępnie planowanej do 31 sierpnia 2023 r. a skrócenie terminu konsultacji jest podyktowane czasem.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przeczytaj także: „Resort zdrowia wydłuży program pilotażowy Profilaktyka 40 plus”.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.