123RF

Wybory na rektora WUM: Cudnoch-Jędrzejewska ukarana, Gaciong rezygnuje

Udostępnij:

Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska została ukarana za mobbing i straciła prawo ubiegania się o funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Została też odwołana z funkcji prorektora. Sam prof. Zbigniew Gaciong zrezygnował z ubiegania się o stanowisko rektora w kolejnej kadencji.

„W związku z ustaleniami komisji antymobbingowej, popartymi zewnętrzną ekspertyzą prawną, podjąłem decyzję o ukaraniu Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej karą dyscyplinarną upomnienia za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego (art. 275 ust. 1 w zw. z art. 282 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – napisał w oświadczeniu na stronie internetowej rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong.

Mobbing jest niedopuszczalny!

- WUM to szczególne miejsce, w którym niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu. Jesteśmy tu po to, by kształcić nowe pokolenia medyków, którzy w przyszłości będą odpowiadali za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też naszą powinnością jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił - pisze dalej w oświadczeniu prof. Gaciong.

Prof. Gaciong - w dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację

Jak dalej czytamy w oświadczeniu: - Jednocześnie informuję, że w związku z udzieloną karą upomnienia Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła z dniem 19 kwietnia 2024 r. prawo ubiegania się o funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) oraz została odwołana ze stanowiska prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z uwagi na brak spełniania przesłanek ustawowych do pełnienia tej funkcji (art. 32 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

- Aby nie zarzucono mi, że jest to sposób na wygranie wyborów rektorskich na kadencję 2024-2028, niniejszym informuję, że złożyłem w dniu dzisiejszym rezygnację z kandydowania w wyborach na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie mam wątpliwości, że najcenniejszą wartością naszej Uczelni są ludzie, a największą inwestycją jest uczenie szacunku do drugiego człowieka – podsumował prof. Gaciong.

Wybory nowego rektora WUM miały się odbyć we wtorek 23 kwietnia.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.