Wskaźnik Maddreya – określa ryzyko zgonu w obserwacji krótkoterminowej 30-dniowej u chorych z alkoholowym zapaleniem wątroby.
 
Czas protrombinowy pacjenta (s)
Czas protrombinowy prawidłowy (s)
Stężenie bilirubiny całkowitej    
Wynik:
Wynik > 32 oznacza ciężki stan chorego i ryzyko zgonu w przedziale 35-45% w ciągu 30 dni.
Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe