Model of End-Stage Liver Disease (MELD)
 
Serum creatinine (Scr; mg/dL) KREATYNINA
1 - minimum, 4 - maksimum
Total bilirubin (Tbil; mg/dL) BILIRUBINA CAŁKOWITA
1 - minimum
INR (international normalized ratio) INR
1 - minimum
Wynik:
-
Wynik powyżej 25 jest wskazaniem do pilnej transplantacji.
Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe