123rf

Co ze studentami kierunków lekarskich placówek, które nie spełniają wymogów?

Udostępnij:
Uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) są gotowe przyjąć studentów z kierunków lekarskich, które zostałyby zamknięte po otrzymaniu negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Jednym z tematów posiedzenia KRAUM z udziałem wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego i dyrektor Departamentu Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia Małgorzaty Zadorożnej, które odbyło się 11 stycznia w Łodzi, była pożądana przez samorząd lekarski zmiana przepisów zmierzających do zamknięcia kierunków lekarskich w uczelniach, które nie spełniają odpowiednich wymogów i otrzymały negatywną opinię PKA. Na pytanie dziennikarza „Gazety Lekarskiej”, czy gdyby tak się stało, uczelnie zrzeszone w KRAUM byłyby gotowe przyjąć studentów z tych placówek, prof. Marcin Gruchała odpowiedział: – Jeśli doszłoby do zamknięcia kierunku lekarskiego, to studenci muszą zostać gdzieś przyjęci, tak by kontynuowali naukę. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia zwróci się do KRAUM z taką potrzebą, na pewno podejdziemy do tego z otwartością na studentów. Uważam, że to nasz obowiązek.

Medyczny asystent lekarza?
Pytany, jak ocenia pomysł, by w miejsce kierunku lekarskiego w uczelniach, które niedawno uruchomiły takie studia, stworzyć we współpracy z resortem możliwość kształcenia na nowym kierunku, np. medyczny asystent lekarza, prof. Gruchała stwierdził: – Bez wątpienia mamy deficyty w wielu zawodach medycznych, a system ochrony zdrowia potrzebuje także osób, które pełnią rolę wspierającą. Niezwykle ważne jest kształcenie opiekunów medycznych czy asystentów lekarza. Myślę, że część uczelni – zwłaszcza tych nieposiadających profilu akademickiego – mogłoby prowadzić takie kształcenie, tak jak z powodzeniem nauczają studentów na kierunkach praktycznych – pielęgniarstwie, położnictwie czy ratownictwie medycznym.

Certyfikacja umiejętności lekarskich
Dyskutowano także o certyfikacji umiejętności lekarskich. Przewodniczący KRAUM i jednocześnie rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaznaczył, że KRAUM nie ma nic przeciwko powiększeniu grona instytucji certyfikujących umiejętności lekarskie o samorząd lekarski i uniwersytety medyczne.

– Samorząd lekarski prowadzi liczne kursy i szkolenia, które poszerzają wiedzę oraz umiejętności. W zakresie instytucji, które miałyby prawo uczestniczyć w procesie certyfikacji, powinny decydować kompetencje. Ostatecznie i tak wszystkie wymogi są weryfikowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – zapewnił prof. Gruchała.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.