Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Czy głosowane ustawy zdrowotne znajdą finał w tej kadencji?

Udostępnij:
W czwartek 17 sierpnia posłowie - najprawdopodobniej ostatni raz przed wyborami - spotkają się na sejmowym głosowaniu. Procedowaniu zostaną poddane kluczowe zmiany w obszarze zdrowia. Na głosowanie czekają m.in. ustawy: refundacyjna, o szczególnej opiece geriatrycznej, o niektórych zawodach medycznych.
Zgodnie z harmonogramem sejmowym 16-17 sierpnia odbywa się ostatnie planowane posiedzenie Sejmu w tej kadencji. Zaplanowano na nim obszerny blok ustaw zdrowotnych, który zgodnie z założeniami ma być głosowany w godzinach popołudniowych, pomiędzy godz. 14:15 a 16:30.

Zmiany w obszarze refundacji
16 sierpnia sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła senackie uchwały w sprawie m.in. nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie kluczowe poprawki, zgłoszone przez sanatorów zostały przez posłów odrzucone.

Co to oznacza dla użytkownika rynku? Nie będzie finansowania z budżetu państwa leków dla seniorów i dzieci, ceny wyrobów medycznych będą mogły podlegać negocjowaniu, tak jak to dziś ma miejsce w przypadku leków.

W dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR) znajdą się też tak kontrowersyjne zapisy, jak refundacja leków OTC czy przepis dotyczący obowiązku dostaw leków deficytowych do co najmniej 10 hurtowni.

Regulacje w niektórych zawodach medycznych
Pod obrady Sejmu, w ostatniej chwili trafiła też długo wyczekiwana ustawa regulująca pracę przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Regulacja dotyczy 16 zawodów. Są to: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Ustawa ma objąć także dietetyków udzielających porad w ramach umów z NFZ.

Apteka dla Aptekarza
16 sierpnia komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju odrzuciły również poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, do której trafiły zmiany w Prawie farmaceutycznym mające uszczelnić tzw. Aptekę dla Aptekarza.

Chodzi m.in. o art. 127cd. 1. w brzemieniu: "Karze pieniężnej podlega podmiot, który wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną. 2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł". Zastąpiono go propozycją:" "Podmiot, który wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł".

W ocenie rządu i Biura Legislacji Senatu zmiany te nie wnoszą nic konstruktywnego i nie należy ich wprowadzać.

Przypomnijmy: "Apteka dla Aptekarza" potocznie zwana AdA 2.0 to zmiana przepisów prawa, mająca uniemożliwić przejmowanie kontroli w spółkach prowadzących apteki przez osoby (lub inne spółki), które nie spełniają wymogów podmiotowych wprowadzonych regulacją prawną w 2017 roku. Wówczas to zdecydowano, że nową aptekę może prowadzić wyłącznie farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. Pojawiły się także kryteria geograficzno-demograficzne określające, ile aptek może zostać otwartych w danej gminie, i jaka powinna być ich lokalizacja. Niestety przepisy te były często obchodzone. „AdA 2.0” ma za zadanie je uszczelnić.

Przeczytaj także: "Komisja sejmowa odrzuca senackie poprawki do ustawy refundacyjnej".
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.