Rzecznik Praw Dziecka

Dziecko w kryzysie nie może czekać

Udostępnij:
Zapaść w systemie pieczy zastępczej powoduje, że dzieci są hospitalizowane bez wskazań w szpitalach psychiatrycznych na czas rozstrzygania ich sytuacji opiekuńczej – podkreślano na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze RPO.
W trakcie spotkania omówiono najbardziej palące kwestie związane z pomocą dla młodych osób doświadczających kryzysów psychicznych. Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektor Zespołu Spraw Społecznych, reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiła problemy identyfikowane w Biurze RPD. – Konieczna jest współpraca międzyresortowa i międzysektorowa – przekonywała.

W posiedzeniu uczestniczył rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, a także m.in. przedstawiciele resortów zdrowia oraz edukacji, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Fundacji GrowSPACE.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocniczka MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, przedstawiła aktualny stan działań. Mówiła o konieczności poprawy dostępności młodych osób do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, środowiskowych, zwłaszcza na poziomie powiatów.

Dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, wskazała przede wszystkim na potrzebę zwiększenia liczby specjalistów, przyznania lekarzom prawa do wystawiania recept na darmowe leki dla osób poniżej 18. roku życia, poprawę koordynacji działalności trzech poziomów referencyjnych systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad małoletnimi oraz nową wycenę świadczeń.

Osobny wątek dyskusji dotyczył pilnej poprawy dostępności do psychologów w szkołach oraz wyposażenia nauczycieli w kompetencje pozwalające na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym wśród uczniów.

Podczas debaty padły postulaty dotyczące m.in. stworzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzenia programów prozdrowotnych i profilaktycznych dla zdrowia psychicznego.

Przeczytaj także: „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym” i „Obowiązkiem szkoły jest pomagać uczniom w kryzysie psychicznym”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.