Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

Dziesięć recept zdrowia psychicznego

Udostępnij:
Psycholog w każdej szkole, stworzenie ogólnopolskiego systemu prewencji suicydalnej i zwiększenie nakładów na psychiatrię dzieci i młodzieży — to niektóre postulaty „10 recept zdrowia psychicznego”, dokumentu podpisanego 15 lutego po posiedzeniu „Okrągłego stołu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.
Ważne rekomendacje
Wśród rekomendacji „10 recept zdrowia psychicznego”, które zostały przekazane posłom i senatorom, znalazły się m.in. postulaty obecności psychologa w każdej szkole, organizowania w szkołach warsztatów kryzysowej interwencji rówieśniczej, finansowanie z budżetu państwa telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży oraz psychoedukacja i systemowe zwiększanie świadomości zdrowotnej.

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na potrzebę kształcenia kompetencji emocjonalnych i psychospołecznych w szkołach, postulowali stworzenie ogólnopolskiego systemu prewencji suicydalnej, organizowanie w szkołach szkoleń antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych oraz zadbanie o higienę cyfrową młodych ludzi.

Wśród postulatów pojawiło się także zwiększenie nakładów finansowych w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji prasowej wieńczącej obrady, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat zaznaczyła, że inicjatorem spotkania była Akcja Uczniowska.

– To było wyjątkowe wydarzenie, na którym spotkali się ludzie starsi i młodsi, którzy od lat pracują w temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, i ludzie, których na co dzień ten problem dotyczy, bo uczą się w naszych szkołach — podkreśliła.

Zdaniem Biejat uczestnicy obrad wiele się od siebie nawzajem nauczyli.

– To, co jest najważniejsze, to gotowość do zmian nas wszystkich tutaj zgromadzonych i zrozumienie, że kwestia zdrowia psychicznego to nie tylko dostępność do psychologów i psychiatrów w poradniach, szpitalach i w szkole. To nie tylko lepsza edukacja, ale po prostu lepsze otoczenie dla dzieci, to wsparcie rodziców, tworzenie środowiska, w którym dzieci i młodzież mogą mieć czas na własne pasje — oceniła.

W obradach „Okrągłego stołu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” udział wzięli m.in. marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister edukacji Barbara Nowacka, a także przedstawiciele organizacji młodzieżowych i fundacji działających na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.