Archiwum

Gala konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Udostępnij:
Za nami gala, laudacje i wręczenie statuetek. I co najważniejsze, wypowiedzi laureatów, którzy emocjonalnie, ale bardzo konkretnie, wskazywali na korzenie swoich sukcesów w tak trudnym pandemicznym czasie.
Statuetki wręczono 26 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia było Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Janusz Michalak, prezes Termedii, inaugurując galę, podkreślił, że uhonorowane zostały wspaniałe osoby, symbolizujące wysiłek tych wszystkich, którzy w ubiegłym roku poradzili sobie z trudnościami, przekuwając je w sukces.

Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach, w tym są trzy menedżerskie.

Jerzy Owsiak, prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, otrzymał tytuł Osobowość Roku 2021 w Ochronie Zdrowia. Czas to szczególny dla WOŚP, bo w tym roku, w najbliższą niedzielę, zagra po raz 30, tym razem dla okulistyki dziecięcej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w laudacji określił, że zdarzają się ludzie, którzy nie znają słowa „niemożliwe”. – Jedną z najpiękniejszych cech i wartości WOŚP jest to, że nieprzerwanie gra 30 lat – bez względu na okoliczności – podkreślił Jerzy Owsiak. Mówił o pracy zespołowej, o ludziach, których chce się w ten sposób wyróżnić. Ten motyw przewija się i w innych wypowiedziach.

Menedżerem Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne została Bożena Łapińska – dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach, w którym na początku pandemii utworzony został oddział leczący pacjentów z zaburzeniami psychicznymi chorych na COVID-19. Laudację wygłosił Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, który podkreślił, że laureatka podczas pandemii podjęła działania wykraczające poza jej miejscowość. Z kolei Bożena Łapińska uznała, że jest to nagroda dla całej psychiatrii. A co powinno cechować dobrego dyrektora? Odwaga i codzienne podejmowanie ryzyka.

Wyróżnieni w tej kategorii to:
• dr n. med. Konrad Jarosz, dyrektor SPSK nr 1 PUM w Szczecinie
• Agnieszka Kujawska-Maciąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
• Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego ds. pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
• dr n. med. Jerzy Ostrouch, prezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
• Artur Wnuk, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Menedżerem Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne została Anna Farmas, dyrektor zarządzająca Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi – Medinet sp. z o.o., w którym wykonuje się operacje kardiochirurgiczne. Pacjentami są zarówno dorośli, jak i dzieci. Decyzją ministra zdrowia szpital został przekształcony w covidowy. To było naprawdę duże logistyczne przedsięwzięcie i zarządzanie kryzysowe. Wygłaszający laudację Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, podkreślił, że w placówce zapewniano najlepsze leczenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Anna Farmas za refleksję z tamtego czasu, a i z obecnego (po raz trzeci zostali szpitalem covidowym), uznała cytat z Szymborskiej o tym, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.

Wyróżnieni w tej kategorii to:
• Michał Feldman, dyrektor zarządzający w NZOZ Centrum Terapii Dialog
• Rafał Olejnik, prezes zarządu Kliniki Nova Spółka z o.o. w Kędzierzynie Koźlu

Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital. Zwyciężyły ex aequo dwie placówki – SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II (dyrektor Mariusz Grochowski) i Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (dyrektor Jacek Kryś) – a każda z nich poszła inną drogą i inaczej definiuje innowacyjność. O Głuchołazach stało się głośno, gdy szpital pierwszy w Europie stworzył centrum rehabilitacji dla osób po COVID-19. W szpitalu w Bydgoszczy za najważniejszą innowację wprowadzoną w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej uznano autorskie opracowanie i wdrożenie panelu zarządczego oraz jego rozbudowę związaną z COVID-19. W kwestiach medycznych na uwagę zasługuje program prehabilitacji Drogowskaz, określający właściwy kierunek dla seniorów w okresie okołooperacyjnym. Anna Janczewska (Gospodarczy Gabinet Cieni BCC) podkreśliła, że obie placówki połączyła kreatywność.

Tytułem Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne kapituła uhonorowała dr. hab. Piotra Rzymskiego z Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który wraz z innymi ekspertami stworzył wiele materiałów o szczepionkach przeciw COVID-19. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, przybliżając działania laureata, mówiła krótko o walce z fake newsami. On sam podziękował za siłę, która daje mu nagroda w czasie, gdy nauka, jak to określił, jest wściekle atakowana.

Wyróżnienia trafiiły do:
• Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (dyrektor: prof. Jarosław Pinkas)
• dr. Franciszka Rakowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Fundacja K.I.D.S. – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali to Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna. Ksiądz Arkadiusz Nowak z Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wypunktował dokonania organizacji w krótkim, dwuletnim okresie funkcjonowania, a Maciej Malenda, prezes fundacji, przypomniał, że m.in. opracowali projekt, który pomoże małym pacjentom onkologicznym przejść przez chemioterapię.

Wyróżniony został Wojewódzki Szpital im. św. Ojca. Pio w Przemyślu.

Prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został Liderem Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa. Co uznaje za swój największy sukces? Podkreślił, że nie zrezygnował z żadnego punktu ze swojego programu wyborczego, na którym opiera się dokument „Strategia Rozwoju UMP”. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, mówił w laudacji o kumulacji edukacji, charakterystycznej dla poznańskiej uczelni.

Wyróżnienia:
• Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali
• Fundacja MSD Chrońmy Zdrowie
• Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej

Joanna Matuszewska, Polskie Radio Gdańsk – Lider roku 2021 w Ochronie Zdrowia – Media i Public Relations. Zapytana o często poruszane tematy związane z niepełnosprawnością odpowiada: – Środowisko osób z niepełnosprawnościami cały czas zmaga się ze stereotypami albo wręcz nagannymi zachowaniami, jak np. ignorowanie ich obecności i zwracanie się do osoby towarzyszącej. Dlatego tak ważne jest przełamywanie barier i to nie tylko architektonicznych, ale też informacyjnych i mentalnych. Jadwiga Kamińska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, mówiła o różnorodności dziennikarskich działań Joanny Matuszewskiej, np. poradnikach dla pacjentów.

Wyróżnione dziennikarki to::
Bożena Stasiak-Klukowska z „Super Expressu” i Agnieszka Sztyler-Turovsky z Onetu.

Nagrodę specjalną Ambasador Zdrowia przyznano Marcinowi Gortatowi. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, podkreśliła szczerość, satysfakcję i ogromną radość, jaką okazuje sportowiec, gdy może pomóc innym.

Nagrody specjalne „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” otrzymali:
• prof. Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej "Menedżera Zdrowia", prezes Polskiej Federacji Szpitali
• prof. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki
• prof. Agnieszka Słopień, konsultant krajowa ds. psychoterapii dzieci i młodzieży
• prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Gratulujemy!
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.