123RF

Identyfikacja pacjentów szpitalnych do konsultacji

Udostępnij:
Projekt rozporządzenia dotyczącego warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku został skierowany do konsultacji publicznych.
Konieczność wydania rozporządzenia regulującego zaopatrywanie pacjentów szpitalnych w znaki identyfikacyjne wynika z art. 10 ustawy z 16 czerwca 2023 r. Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania w zasadzie stanowią powtórzenie obowiązujących obecnie przepisów i dotyczą w szczególności:
− obowiązku zaopatrywania w znaki identyfikacyjne pacjentów przyjmowanych do szpitala w celu ułatwienia szybkiej i prawidłowej identyfikacji pacjenta;
− sposobu umieszczania danych na znaku identyfikacyjnym, który uniemożliwi ich odczytanie przez osobę nieuprawnioną (zapewnienie ochrony danych osobowych);
− warunków i trybu zaopatrywania pacjenta w znak identyfikacyjny (zaopatrzenie pacjenta następuje po przyjęciu do szpitala, znak identyfikacyjny umieszcza się na opasce zakładanej na nadgarstku albo w okolicy kostki kończyny dolnej, a w przypadku noworodka na obu nadgarstkach albo w okolicy kostki obu kończyn dolnych);
− postępowania w przypadku sytuacji szczególnych (np. przyjęcie do szpitala pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić bądź kiedy obowiązek zaopatrzenia pacjenta w znak identyfikacyjny musi ustąpić pierwszeństwa konieczności udzielenia pomocy medycznej ratującej życie lub zdrowie pacjenta, bądź nie jest możliwe umieszczenie opaski na nadgarstku albo w okolicy kostki kończyny dolnej);
− zaopatrywania w znak identyfikacyjny noworodka urodzonego w szpitalu (nie jest to pacjent przyjmowany do szpitala);
− ogólnych zasad związanych ze sposobem umieszczania opaski pacjentom.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 6 marca 2024 r.

Przeczytaj także: "Co z identyfikacją pacjenta w szpitalu?".

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.