123 rf

Infarma do ministra: Działania w sprawie programów lekowych niedopuszczalne

Udostępnij:
– Stanowisko ministra zdrowia w sprawie wydanych decyzji refundacyjnych, zawierających załącznik w postaci opisu programu lekowego stoi w sprzeczności z zasadą praworządności, trwałości decyzji ostatecznych oraz ochrony praw nabytych – podkreśla Infarma i apeluje o natychmiastowe jego usunięcie.
Chodzi o komunikat ministra zdrowia z 16 listopada podpisany przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego w sprawie dotychczas wydanych decyzji o objęciu refundacją zawierający załącznik w postaci opisu programu lekowego w związku ze zmianami prawa, jakie zajdą 1 listopada 2023 r.

Stanowisko resortu zdrowia godzi w praworządność
W piśmie skierowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma do wiceministra Miłkowskiego, dyrektor generalny związku Michał Byliniak napisał, że wskazane stanowisko ministra zdrowia stoi w całkowitej sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa administracyjnego, w tym zasadą praworządności, trwałości decyzji ostatecznych oraz ochrony praw nabytych.

– W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne jednostronne ingerowanie przez organ administracji publicznej w treść ostatecznej decyzji tworzącej prawa nabyte bez wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W tym kontekście w ustawie o zmianie ustawy o refundacji leków nie zostały zawarte przepisy pozwalające na dokonanie przedmiotowej zmiany w kontekście opisów programów lekowych. W znowelizowanych przepisach takie upoważnienie zostało wprowadzone w przypadku kwalifikacji do grup limitowych, gdzie organ może w sposób jednostronny – ex officio – dokonać takiej zmiany – podkreślił Byliniak.

Dodał, że ustawodawca nie zdecydował się na analogiczne rozwiązania w przypadku regulacji dotyczących programów lekowych. Co istotne zgodnie z zasadami interpretacji przepisów prawa takie uprawnienie nie może być organowi przyznane w sposób dorozumiany.

To nie pierwszy apel Infarmy
– Pragniemy przypomnieć, że Infarma wielokrotnie apelowała w procesie legislacyjnym
o zapewnienie odpowiednich przepisów przejściowych umożliwiających legalne i racjonalne
rozdzielenie programów lekowych, słusznie przewidując konsekwencje ich braku. W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że minister zdrowia nie posiada upoważnienia do działania opisanego w przedmiotowym komunikacie i komunikat ten jako bezprawny powinien zostać natychmiast usunięty – podsumował Michał Byliniak.

Przeczytaj także: "Apel organizacji pacjentów w sprawie ciągłości decyzji refundacyjnych".
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.