Kapituła wskazała laureatów konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Udostępnij:
Członkowie kapituły zdecydowali, do kogo w tym roku trafi statuetka konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Wyboru dokonano w trakcie obrad 21 grudnia w Warszawie.
W jaki sposób wybierano zwycięzców?
Wybór laureatów przebiegał wieloetapowo. Najpierw wyłoniono kandydatów na podstawie odesłanych kwestionariuszy. W trzech pierwszych kategoriach (menedżerskich) z wyłonionymi osobami rozmawiało jury preselekcyjne, w którym zasiadali: Maciej Bogucki, Ewa Książek-Bator, Jarosław J. Fedorowski, Janusz Michalak oraz Marzena Sygut.

Jury przedłożyło swoje rekomendacje kapitule. W pozostałych kategoriach zgłoszone kandydatury omawiali członkowie kolegiów redakcyjnych „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” i oni również przedstawili własne propozycje.

Ostatecznych wyborów laureatów dokonała 21 grudnia kapituła w składzie: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Anna Janczewska, Jadwiga Kamińska, Halina Kutaj-Wąsikowska, Wojciech Maksymowicz, Andrzej Mądrala, Janusz Michalak, Arkadiusz Nowak, Mieczysław Pasowicz, Piotr Pawliszak, Witold Rużyłło, Andrzej Sokołowski, Krystyna Wechmann, Andrzej Wojtyła, Tomasz Wróbel oraz Tomasz Zdrojewski.

Zwycięzców poznamy 31 stycznia 2024 r. podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie, w trakcie której zostaną oni uhonorowani statuetkami. Organizatorem przedsięwzięcia jest wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Kandydatów zgłaszały organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne.

Gali „Sukces Roku” towarzyszyć będzie konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia. Do udziału w panelach zaproszeni zostali liderzy z wybranych dziedzin medycznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kluczowych organizacji sektora zdrowotnego.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.