Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Nowi konsultanci wojewódzcy na Mazowszu

Udostępnij:
Siedemnastu ekspertom wręczono akty powołania na konsultantów wojewódzkich dla Mazowsza. Dziesięciu z nich otrzymało nominacje na kolejną kadencję.
Akty powołania wręczyli wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz zastępca Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Urszula Kuroczycka.

Osoby powołane do pełnienia funkcji konsultanta:
◾ dr n. med. Tomasz Matuszewski, starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON, został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii.
◾ dr n. med. Agnieszka Rudzka-Kocjan, zastępca kierownika Pionu Zachowawczego Klinicznego Oddziału Pediatrii w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
◾ mgr Monika Mrozińska, kierownik Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji klinicznej.
◾ lek. Mariusz Mioduski, członek zarządu spółki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o., został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.
◾ dr n. med. Joanna Chmielewska-Walczak, asystent w Klinice Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii.
◾ mgr Paweł Juzal, p.o. pielęgniarza oddziałowego szpitalnego oddziału ratunkowego w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
◾ dr Edyta Ułasiewicz, kierownik Działu Ekspedycji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Powołania na kolejną kadencję:
◾ prof. dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
◾ dr n. farm. Monika Jabłonowska, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego DIAGNOSTYKA S.A., została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
◾ dr n. med. Aleksandra Paź z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej.
◾ dr n. med. Beata Pawlus, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii.
◾ dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Nefrologii i Pediatrii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.
◾ dr hab. n. med. Adam Kobayashi, zatrudniony w Pracowni Zabiegów i Badań Naczyniowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.
◾ prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
◾ dr hab. n. med. Beata Jagielska, prezes zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.
◾ prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak, zatrudniona w Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
◾ dr n. med. Piotr Palczewski, zatrudniony w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Odwołanie dla konsultanta w dziedzinie farmacji klinicznej
W trakcie uroczystości podziękowanie za pełnienie funkcji wojewódzkiego konsultanta medycznego otrzymała mgr farm. Magdalena Niedzielko, która przestała być konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmacji klinicznej.

Zadania konsultantów
Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceń i doskonaleń zawodowych. Ich rolą jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach. W województwie mazowieckim powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.