Opieka farmaceutyczna – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Udostępnij:
„Farmaceuci i lekarze – razem dla pacjenta!” – pod tym hasłem odbyło się pod koniec maja I Forum Opieki nad Pacjentem organizowane przez sieć franczyzową aptek Dr.Max.
To wyjątkowe miejsce na mapie konferencji, bo jako jedno z nielicznych chce budować ekosystem umożliwiający większą współpracę lekarzy i farmaceutów. Celami są zintegrowanie środowiska medycznego, zbudowanie pomostu pomiędzy tymi profesjami, wzmocnienie relacji i wspólne wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. To oni są bowiem najważniejszym beneficjentem tej współpracy. – To wydarzenie powinno nosić nazwę Forum Opieki nad Nami, gdyż sami niejednokrotnie jesteśmy właśnie pacjentami – mówił Krzysztof Szponder, dyrektor zarządzający Dr.Max Polska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, środowisk uniwersyteckich, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, farmaceuci, kierownicy aptek i eksperci z rynku zdrowia. To jedyne w swoim rodzaju forum wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym środowisku skupiającym lekarzy praktyków, farmaceutów, środowisko uniwersyteckie i polityczne. Prowadziła je Paulina Sykut-Jeżyna.

Głównym wydarzeniem forum była debata ekspercka, w której udział wzięli:
– Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
– Paweł Kulka, zastępca głównego inspektora farmaceutycznego,
– Krzysztof Szponder, dyrektor zarządzający Dr.Max Polska,
– Aneta Sakowicz, kierownik apteki Dr.Max,
– Urszula Szybowicz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
– Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP,
– Michał Sutkowski, prezes warszawskiego oddziału terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
– Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Dyskusję moderował prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski.

Rozmowy na temat niewykorzystanego potencjału farmaceutów w systemie ochrony zdrowia skupiały się wokół potrzeby stworzenia wytycznych współpracy lekarz–farmaceuta, konieczności wspólnych zajęć już na poziomie studiów, które prowadziłyby do lepszej współpracy w późniejszych zespołach terapeutycznych.

Ustawa o zawodzie farmaceuty dała farmaceutom nowe możliwości świadczenia usług, jednak wciąż czekamy na akty wykonawcze do wielu z nich. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał aptek, należy dostosować przede wszystkim systemy informatyczne do współpracy na linii lekarz-farmaceuta oraz wprowadzić usługi w aptekach do pakietu świadczeń gwarantowanych.

Podczas debaty padło wiele ważnych słów, potwierdzających, że współpraca lekarzy i farmaceutów to podstawa dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Wszystkie strony były zgodne, że Polska powinna iść ścieżką, którą poszły już inne kraje, umożliwiające farmaceutom większą możliwość np. badania pacjentów. Pandemia pokazała, że dynamiczne działanie (umożliwienie farmaceutom szczepień w aptekach) to korzyść dla całego, obecnie przeciążonego systemu, a przede wszystkim dla pacjenta.

– Do aptek przychodzą często pacjenci, którzy omijają lekarzy i to oni są najbardziej zagrożeni brakiem diagnozy. Farmaceuci powinni mieć dostęp do informatycznych systemów profilaktycznych, tj. SIMP, który pomaga kwalifikować pacjentów do przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku np. chorób układu krążenia czy raka szyjki macicy – powiedział lek. Paweł Żuk, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

– W polskim systemie ochrony zdrowia istnieje ogromna potrzeba wspólnego systemu informatycznego do komunikacji lekarz–farmaceuta. Proszę zastanowić się, ilu sytuacji zagrażających zdrowiu pacjentów udałoby się uniknąć, gdyby lekarz prowadzący otrzymywał od farmaceuty informację, że pacjent nie wykupił potrzebnego mu leku – stwierdził prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

– Potencjał farmaceutów jest wciąż niewykorzystany. Ustawa o zawodzie farmaceuty otwiera nam możliwości świadczenia wielu usług, które mogą odciążyć podstawową opiekę zdrowotną i być wsparciem dla lekarzy w opiece nad pacjentami. Szczepienia pokazały, że pacjenci bardzo chętnie korzystają z usług w aptece, doceniając łatwy i szybki do nich dostęp. Wdrażanie kolejnych usług do pakietu świadczeń gwarantowanych, jak przegląd lekowy czy prosta diagnostyka, może znacząco odciążyć system ochrony zdrowia w naszym kraju – dodała mgr farm. Aneta Sakowicz, kierownik apteki sieci franczyzowej Dr.Max.

Plebiscyt „Razem dla Pacjenta”
Konferencja zakończyła się wręczeniem statuetek „Razem dla Pacjenta”. Kapituła konkursowa nagrodziła w kilku kategoriach osoby i instytucje, które najlepiej promują współpracę lekarz–farmaceuta oraz wszelkie działania edukacyjne na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Instytucja – za wsparcie interdyscyplinarnych działań na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Lekarz – za zaangażowanie w edukację społeczeństwa – lek. Łukasz Durajski, DoktorekRadzi.pl,
Farmaceuta – za wkład w rozwój opieki farmaceutycznej – mgr farm. Agnieszka Moszczyński,
Lekarz – dobro pacjenta najwyższym prawem – dr hab. n. med. Ernest Kuchar,
Farmaceuta – za zaangażowanie w rozwój usług farmaceutycznych – mgr farm. Paulina Bartos-Kogut.

W skład gremium przyznającego nagrody weszli:
– Krzysztof Szponder, dyrektor zarządzający Dr.Max Polska,
– Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali,
– Edyta Goryszewska-Szumska, dyrektor HR Dr.Max Polska,
– Mariusz Gujski, MD, PhD, MPH, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– Andrzej Mądrala, członek rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy Zdrowe Zdrowie,
– Michał Morek, dyrektor Działu Opieki Farmaceutycznej Dr.Max Polska,
– Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Zarówno nagrodzeni, jak i kapituła konkursu potwierdzali, że bez dobrej współpracy lekarzy i farmaceutów, bez rozwijania usług farmaceutycznych i bez dawania farmaceutom nowych możliwości realizowania opieki nad pacjentem nie uda nam się unowocześnić całego systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.