SCCS

Pionierski zabieg w Zabrzu

Udostępnij:
W Śląskim Centrum Chorób Serca wykonano zabieg wymiany zastawki aortalnej TAVI bez użycia kontrastu. To alternatywa w leczeniu chorych z niewydolnością nerek.
Alternatywa dla chorych z niewydolnością nerek
Przezskórna wymiana zastawki aortalnej (TAVI) to metoda małoinwazyjnego leczenia stenozy aortalnej u pacjentów, dla których klasyczne leczenie kardiochirurgiczne jest zbyt ryzykowne. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu metoda ta jest stosowana od wielu lat, w 2023 roku wykonano ponad 240 takich procedur.

Jednym z ograniczeń dla tej formy leczenia jest konieczność podania istotnej ilości kontrastu, zarówno podczas przygotowania pacjenta do zabiegu, jak i w trakcie samej procedury.

– Dla pacjentów z niewydolnością nerek do tej pory podanie kontrastu stanowiło ważny czynnik powikłań, skutkujący ryzykiem pogłębienia niewydolności nerek do dializ włącznie czy odstąpienia od samego zabiegu TAVI. Stanęliśmy przed wyzwaniem leczenia pacjenta, u którego po zabiegu koronarografii, wykonanym w innym ośrodku, doszło do znacznego, utrzymującego się pogorszenia funkcji nerek – mówi dr Łukasz Pyka z III Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego SCCS w Zabrzu.

– Konsultujący nefrolog wyrażał znaczne obawy co do konieczności leczenia dializami po ponownym podaniu kontrastu. Opierając się na nielicznych danych z literatury, przygotowaliśmy pacjenta do zabiegu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, bez kontrastu w zakresie serca i głównych naczyń oraz echokardiografii z obrazowaniem 3D. W trakcie zabiegu dla właściwego ułożenia zastawki umieściliśmy w zatokach wieńcowych cewniki diagnostyczne oraz kierowaliśmy się echokardiografią przezprzełykową – wyjaśnia.

Zabieg zakończył się pełnym sukcesem. Obecnie pacjent po 5 dniach hospitalizacji został wypisany do domu na święta.

Pionierski w skali kraju zabieg TAVI bez użycia kontrastu przeprowadził zespół kardiologów i kardiochirurgów: dr Łukasz Pyka, dr Krzysztof Wilczek, dr Anna Kwiecień, dr Tomasz Niklewski z III Kliniki Kardiologii SUM pod kierownictwem prof. Mariusza Gąsiora oraz z Kliniki Kardiochirurgii SUM pod kierownictwem doc. Tomasza Hrapkowicza.

Śląskie Centrum Chorób Serca planuje kontynuować i rozwijać tę metodę leczenia dla populacji chorych szczególnie obciążonych ciężką stenozą aortalną i niewydolnością nerek.

Przeczytaj także: „Zabrze Heart Failure Risk Score to darmowe narzędzie dla lekarzy” i „Polskie badania nad profilaktyką udarów u chorych z migotaniem przedsionków”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.