123RF

Prawie 100 mln zł z UE na Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrzu

Udostępnij:

Ogromną kwotę wsparcia otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na realizację projektu utworzenia w Zabrzu Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej. Ma ono powstać na terenie SPSK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM w Zabrzu oraz pustostanu na terenie uczelnianego kampusu w Zabrzu-Rokitnicy.

  • Koszt budowy Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej to szacunkowo ponad 116 mln zł, z czego 98,9 mln będzie pochodzić ze środków unijnych
  • W centrum planowane jest utworzenie m.in. nowoczesnych pomieszczeń symulacji medycznej włącznie z symulatorem ambulansu, a także poligonu ratowniczego do ćwiczeń z urządzeniami terenowymi
  • Na potrzeby tej inwestycji zostaną przebudowane i dostosowane do nowych funkcji budynek na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko oraz pustostan w Zabrzu-Rokitnicy
  • Zabrzańskie CIDM jest jednym z projektów strategicznych woj. śląskiego, zaakceptowanych na etapie uzgadniania FE SL m.in. przez Komisję Europejską

Nowoczesne centrum dydaktyczne za ponad 116 mln zł

Pieniądze na CIDM zostały pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL), z jego części 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, który będzie realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Przedsięwzięcie o szacunkowej wartości ponad 116 mln zł zostanie dofinansowane z FE SL kwotą ponad 98,9 mln zł. Zakładane jest utworzenie m.in. nowoczesnych pomieszczeń symulacji medycznej czy ratownictwa medycznego z symulatorem ambulansu, a także zewnętrznego poligonu ratowniczego do ćwiczeń z urządzeniami terenowymi.

W połowie ubiegłego roku uczelnia zamówiła pod kątem przygotowywanego unijnego projektu wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej z określeniem szacunkowych kosztów inwestycji i analizą stanu technicznego istniejących nieruchomości. Po przetargu prace te za ponad 225 tys. zł zamówiono w zabrzańskiej firmie Blank Architekci.

Zgodnie z opisem tego zamówienia chodzi o przebudowę i dostosowanie do nowych funkcji budynku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (to kompleks szpitala klinicznego w centrum Zabrza, przy ul. 3 Maja 13-15) oraz pustostanu w Zabrzu-Rokitnicyprzy ul. Jordana 38.

– Przedsięwzięcie to składa się z kilku komplementarnych działań inwestycyjnych, których realizacja sprawi, że zarówno w historycznym kampusie w Zabrzu-Rokitnicy, jak i w budynku przy ul. 3 Maja 13-15 powstanie kompleksowe centrum dla studentów, którzy w jednym miejscu będą mieli dostęp do wielu struktur związanych z dydaktyką –  wskazała uczelnia.

Infrastruktura dydaktyczna dla ratownictwa medycznego i wydziału lekarskiego

– W ramach zadania powstanie nowoczesna infrastruktura dydaktyczna na potrzeby kształcenia zarówno na kierunku ratownictwo medyczne, jak i na kierunku lekarskim, będąca zintegrowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym przygotowanym na podstawie koncepcji uniwersalnego projektowania, a także z uwzględnieniem atrybutów inteligentnej specjalizacji regionu: medycyna – zaznaczono w opisie zamówienia.

Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej w Zabrzu jest jednym z projektów strategicznych woj. śląskiego, zaakceptowanych na etapie uzgadniania FE SL m.in. przez Komisję Europejską. Oznacza to, że procedura ich dofinansowania nie wymaga prowadzenia konkursów – nabór oraz akceptacja wniosków prowadzone są w trybie pozakonkurencyjnym.

W woj. śląskim część inwestycji dot. infrastruktury szkolnictwa wyższego wspierana jest w przeznaczonym temu poddziałaniu 8.1. FE SL. Inna część dotowana jest w poddziałaniu 10.3. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji”, zasilanym środkami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma odpowiadać na wyzwania społeczne i gospodarcze w europejskich regionach górniczych.

Z poddziałania 10.3. pod koniec lutego br. Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał blisko 190 mln zł dotacji – pod kątem szacowanej na 250 mln zł budowy Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii. Zadaniem tej jednostki, która ma powstać do 2027 r., ma być m.in. pogłębianie współpracy z gospodarką, szczególnie w zakresie nowych materiałów i substancji.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.