Premie motywacyjne w pracy lekarza i ich wpływ na wynagrodzenie

Udostępnij:
Z tegorocznego raportu Medscape dotyczącego wynagrodzeń amerykańskich lekarzy wynika, że znaczny wpływ na gotowość lekarzy do większego zaangażowania się w pracę zawodową ma system premiowy. Z tego rozwiązania korzysta ponad połowa zatrudnionych.
Jak informuje Medscape, w ostatnim roku odnotowano w Stanach Zjednoczonych wzrost dochodów lekarzy. Średnie wynagrodzenie zwiększyło się z 339 tys. w 2021 r. do 352 tys. USD, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – z 260 tys. do 265 tys. dolarów, a specjalistów z 368 tys. do 382 tys. USD. Po raz pierwszy też od pięciu lat wyraźnie zmniejszyły się różnice w zarobkach w zależności od płci. Największą zmianę odnotowano w podstawowej opiece zdrowotnej.

Z raportu wynika, że rosnący dochód jest między innymi efektem niedoboru lekarzy, który się pogłębił w czasie pandemii COVID-19. Część medyków przeszła na emeryturę, inni zaś odeszli z powodu wypalenia zawodowego. Równocześnie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest ograniczanie czasu pracy, na przykład zmniejszanie liczby godzin czy rezygnacja z przyjmowania pacjentów w poradniach i udzielanie porad wirtualnie.

System motywacyjny
Znaczny wpływ na rosnące zarobki lekarzy mają premie motywacyjne, których celem jest wzrost efektywności pracy. Okazuje się, że z tego rozwiązania korzysta, aż 57 proc. amerykańskich lekarzy. Ten ponadwymiarowy składnik uposażenia przyznawany jest m.in. za „produktywność”, zadowolenie pacjenta lub inne, wcześniej określone przez pracodawcę cele. Raport płacowy pokazuje, że mechanizm oparty na premiach motywacyjnych jest bardzo skuteczny. Przekłada się na większą skłonność lekarzy do pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Niestety, mimo że system premiowy ma wpływ na większe uposażenie lekarzy, to nie zaspokaja on wszystkich ich potrzeb. Aż 38 proc. medyków podejmuje dodatkową pracę, by zwiększyć swoje dochody.

Dysproporcje w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn
W corocznym raporcie Medscape wskazano również, na zmniejszającą się dysproporcję, jeśli chodzi o zarobki kobiet i mężczyzn. W ostatnim roku panie pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej zarabiały o 19 proc. mniej niż ich koledzy. Nadal jest to spora różnica, ale najmniejsza od pięciu lat. Jeszcze rok wcześniej wynosiła 23 proc. Luka płacowa zmalała również w wypadku specjalistów: z 31 proc. do 27 proc. Wynagrodzenie kobiet w podstawowej opiece zdrowotnej w 2022 r. to średnio 239 tys. dolarów, a mężczyzn 286 tys. dolarów. Lekarze specjaliści otrzymywali przeciętnie 415 tys. dolarów, natomiast lekarki 327 tys. dolarów.

„Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, likwidowanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to pozytywna zmiana w tegorocznym raporcie” – stwierdziła Leslie Kane, dyrektor wykonawcza Medscape. „Biorąc pod uwagę niedobór lekarzy, ważne jest również weryfikowanie przez instytucje i organizacje norm oraz praktyk branżowych, zmniejszających zadowolenie tej grupy z wyborów zawodowych" – dodała.

Którzy specjaliści zarabiają najlepiej?
Podobnie jak w latach ubiegłych, najlepiej opłacanymi specjalnościami były chirurgia plastyczna (619 tys. dolarów), ortopedia (573 tys. dolarów), kardiologia (507 tys. dolarów) i urologia (506 tys. dolarów). Najmniej zarabiali specjaliści z takich dziedzin, jak choroby zakaźne (262 tys. dolarów), medycyna rodzinna (255 tys. dolarów), pediatria (251 tys. dolarów) oraz zdrowie publiczne i medycyna zapobiegawcza (249 tys. dolarów).

Ankietę dotyczącą wynagrodzeń lekarzy Medscape na rok 2023 wypełniło 10 011 lekarzy reprezentujących 29 specjalizacji. Respondenci zostali poproszeni o wypełnienie ankiety internetowej. Margines błędu badania wynosił +/- 0,98 proc. przy 95-procentowym przedziale ufności.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.