Archiwum

Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

Udostępnij:
Za nami gala, laudacje, wręczenie statuetek i wystąpienia laureatów. Organizatorzy konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – Wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” – przyznali nagrody i wyróżnienia.
Galę otworzył Janusz Michalak, prezes wydawnictwa Termedia, który przypomniał, że konkurs ma już 22 lata. Przybliżył również etapy, prace jury preselekcyjnego i kapituły – w tym roku szczególnie trudne, bo zgłoszeń było bardzo dużo.

Ambasador Zdrowia to Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama RP. Nagrodę odebrała Grażyna Ignaczak-Bandych, kierująca Kancelarią Prezydenta RP. Podkreśliła, że nagroda pozwoliła przybliżyć działalność pierwszej damy, która szczególnie wspiera Amazonki, jest też inicjatorką opieki nad najmłodszymi, ale zeszły rok przyniósł doświadczenie i wyzwanie, jakim jest wojna w Ukrainie.

Agata Kornhauser-Duda zaangażowała się w koordynację działań pomocowych, a także zorganizowanie szkoleń dla ukraińskich lekarzy na oddziale oparzeniowym.

Statuetkę w kategorii Menedżer Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne odebrał Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Powiedział wprost, że stery szpitalne przejął 10 lat temu, gdy kilkudziesięcioletnia placówka była w ruinie. Dzisiaj spełnia standardy europejskie – pacjenci mają dobre warunki, a personel pracuje w bezpiecznej i przyjaznej placówce.

Menedżerem Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne został prof. Jakub Swadźba, prezes DIAGNOSTYKI sp. z o.o., który mówiąc o przeszłości, wyróżnił wszystkich współpracowników, szczególnie pielęgniarki, dzięki którym udało się opanować pandemię. Szybko przeszedł jednak do przyszłości i mówił o planach otwarcia kolejnych placówek diagnostycznych.

Za najbardziej innowacyjny uznano Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. O tym, co go wyróżnia, opowiedział lek. Sebastian Opaliński, koordynator Poradni Prehabilitacji Onkologicznej. – Aby pacjent przeszedł skuteczne leczenie onkologiczne, musi być do niego przygotowany kompleksowo. I w tym zawiera się idea prehabilitacji. Mam nadzieję, że dostrzeżenie naszego wysiłku wpłynie na inne ośrodki, które również rozwijają ideę prehabilitacji - powiedział.

Zdrowie publiczne najlepiej w zeszłym roku, zdaniem kapituły konkursu, reprezentowała Uczelnia Łazarskiego. Nagrodę odebrała dr n. ekon. Małgorzata Sobotka-Gałązka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego wyróżnionej uczelni. Nagrodę przyznano za trzy programy: MBA w Ochronie Zdrowia, Białą Księgę i model kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Laureatka przypomniała, że uczelnia od pięciu lat kształci na kierunku lekarskim. Wykładowcy – ekonomiści zrozumieli, że nie ma zrównoważonego rozwoju bez zdrowia. Mottem dr Gałązki-Sobotki jest jednoczenie ludzi wokół idei.

Gilead Sciences Poland sp. to Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjna. Paweł Mierzejewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, stwierdził, że przemawia z "pokorą, radością i dumą". Różnorodna forma edukacyjna to – jak powiedział w wywiadzie dla "Menedżera Zdrowia" – "nasza forma społecznej odpowiedzialności biznesu. To nasza misja".

Działalność charytatywna wymaga cierpliwości, szczęścia i pracowitości. O tym w imieniu zespołu mówiła prof. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Hospicjum zostało dostrzeżone jako wyróżniające się w zeszłym roku w kategorii Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna. Prof. Ciałkowska-Rysz mówiła o pieniądzach, które udało się pozyskać i o dobroci oraz zrozumieniu, bez których nie udałoby się stworzyć hospicjum.

Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – media i PR, Anna Zimny-Zając, redaktor naczelna Medonet.pl, nie byłaby dziennikarką, gdyby od razu, odbierając statuetkę, nie zaprosiła do udziału w ostatnim przedsięwzięciu portalu. Jest nim czwarta edycja Narodowego Testu Zdrowia Polaków. Test angażuje i wraz ze specjalistami wpływa na zmianę zachowań czy wykonanie badań.

I szczególna kategoria: Osobowość Medyczna Roku,czyli dr n. przyr. Andrzej Mądrala, członek rady Pracodawców RP i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, który bardzo często przypomina, że "pacjentów nie interesuje, kto jest właścicielem podmiotu medycznego". I dlatego, jego zdaniem, system niepotrzebnie dzielimy na prywatny i publiczny. Andrzej Mądrala podkreśla, że "najważniejsze jest stworzenie takiego modelu współpracy, aby przy wykorzystaniu posiadanego potencjału rozpocząć wspólne działania skoncentrowane na potrzebach pacjentów".

Nagroda Specjalna „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” przypadła Agnieszce Leszczyńskiej, prezes firmy Angelini Pharma Polska, niekwestionowanego lidera w dziedzinie psychiatrii, i Piotrowi Dębskiemu, dyrektorowi zarządzającemu firmy Biogen Polska. To właśnie Biogen stworzył pierwszą terapię dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Trzeci wyróżniony przez redakcje czasopism Termedii to dr hab. n. med. Dominik Dytfeld z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którego doceniono za prace nad leczeniem szpiczaka plazmocytowego.

Co łączy wszystkich nagrodzonych? W różny sposób, ale z przekonaniem wyrażona myśl, że nie sięgnęliby po sukces bez znakomitego zespołu. I to współpracownikom dziękowali najszczerzej.

Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych publikujemy poniżej:

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.