WUM

Wyłoniono Talenty Jutra

Udostępnij:
Rozstrzygnięto drugą edycję programu grantowego „Talenty Jutra”. W gronie laureatów — młodych i utalentowanych badaczy – znaleźli się studenci i doktoranci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich projekty mogą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki i technologii.
Druga edycja programu
„Talenty Jutra” organizuje Fundacja Empiria i Wiedza. Program skierowany jest do młodych badaczy w wieku od 19 do 25 lat, stawiających pierwsze kroki w świecie nauk ścisłych i medycyny. Jego celem jest inspirowanie do tworzenia innowacji i realizowania projektów naukowo-badawczych.

W drugiej edycji programu grantowego o granty walczyło 60 młodych naukowców. Ich projekty dotyczyły m.in. biotechnologii, informatyki, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk biologicznych, medycyny, nauk o zdrowiu, nauk chemicznych, nauk o Ziemi i środowisku, a także nauk fizycznych, astronomicznych i projekty interdyscyplinarne związane z 3W (woda–wodór–węgiel).

Komisja konkursowa składała się z naukowców, przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu. Oceniała m.in. oryginalność i innowacyjność prezentowanych projektów oraz znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali granty w wysokości 25 tys. zł na kontynuację, rozszerzenie obszaru badań naukowych lub rozwinięcie czy udoskonalenie wynalazku.

Laureatami drugiej edycji „Talentów Jutra” z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:
◾ Olga Grodzka, doktorantka pierwszego roku w Szkole Doktorskiej WUM – otrzymała grant na realizację projektu pt. „Znaczenie mikroRNA w diagnostyce pacjentów chorujących na migrenę”,
◾ Maja Owe-Larsson, studentka czwartego roku kierunku lekarskiego – otrzymała grant na realizację projektu pt. „Wpływ autofagii na ekspresję chromograniny A w komórkach endometrialnych”,
◾ Bartosz Bunar, student trzeciego roku kierunku lekarskiego – otrzymał grant na realizację projektu pt. „Zbadanie roli komórek prezentujących antygen w generowaniu odpowiedzi humoralnej na szczepionkę Moderna (mRNA-1273)”,
◾ Grzegorz Procyk, student piątego roku kierunku lekarskiego i doktorant drugiego roku w Szkole Doktorskiej WUM – otrzymał grant na realizację projektu pt. „Interleukina-6 a rola lipoproteiny(a) w patofizjologii stenozy aortalnej”,
◾ Karol Sadowski, student czwartego roku kierunku lekarskiego i doktorant pierwszego roku w Szkole Doktorskiej WUM – otrzymał grant na realizację projektu pt. „Nowe markery uszkodzenia nerek we wczesnej diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek po terapii komórkami CAR-T”.

W zmaganiach WUM reprezentował również Adrian Bednarek, student trzeciego roku kierunku lekarskiego z projektem ,,Ocena wpływu podwójnej terapii przeciwpłytkowej z niską vs standardową dawką kwasu acetylosalicylowego na profil płytkowy u pacjentów powyżej 65. roku życia poddawanych PCI w ostrym zespole wieńcowym".

Pełna lista laureatów na stronie: Talenty Jutra.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.