Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2003
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Know-how

Przew Lek 2003, 6, 9, 34
Online publish date: 2003/10/14
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zmiany dziennego ciśnienia

krwi bardziej nasilone

u pacjentów z nadciśnieniem

niż u zdrowych


Uszkodzenie narządów u pacjentów z nadciśnieniem jest uwarunkowane zwiększonym średnim ciśnieniem krwi oraz większą jego zmiennością. Jednak czy liczba zmian ciśnienia jest również większa, co skutkować mogłoby większą presją na ścianę naczyń krwionośnych, pozostaje niewyjaśnione. Badaniami objęto 34 niepalące osoby z indeksem masy ciała pomiędzy 21 a 27. U pacjentów wykluczono zespół bezdechu sennego. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych osób, grupę z nadciśnieniem 20 osób z chorobą bez powikłań (w wywiadzie i badaniach). Pacjenci poddani byli ambulatoryjnemu 24-godzinnemu monitoringowi ciśnienia krwi za pomocą cewnika w tętnicy ramiennej lub promieniowej. W grupie chorych na nadciśnienie średnie ciśnienie wyniosło 159,4 mmHg, a w grupie kontrolnej 112,9 mmHg. Rejestrowano liczbę, szybkość zmian ciśnienia o minimum 1 mmHg w 3 cyklach pracy serca i w ciągu 24 godz. Szybkość zmian ciśnienia w jednostce czasu w ciągu całej doby obserwacji była wyższa u chorych z nadciśnieniem (6,5 mmHg/s vs 4,8 mmHg/s, p<0,05). Parametr ten nie był związany z wiekiem. Liczba chwilowych zmian ciśnienia była wyższa u chorych na nadciśnienie, ale tylko w nocy była to różnica statystycznie istotna. Podsumowując: większa liczba i bardziej nasilone chwilowe zmiany ciśnienia u chorych na nadciśnienie mogą mieć znaczenie kliniczne w uszkodzeniu ścian naczyń krwionośnych.

Hypertension 2003, 42, 277–282


Wpływ różnych dawek

aspiryny na agregację

płytek u chorych na stabilną

dławicę piersiową


Kwas acetylosalicylowy jest powszechnie używany jako czynnik antyagregacyjny płytek krwi w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Aby zmniejszyć powstawanie prostacykliny i działań ubocznych leku, wprowadzono jego niskie dawki. Nie jest jednak pewne, czy są one tak samo skuteczne, jak wysokie dawki tego leku. Przeprowadzono randomizowane badania wśród 60 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, stosując 5 różnych dawek kwasu acetylosalicylowego: 50, 80, 100, 162,5 i 325 mg przez 70 dni. W celu indukcji agregacji płytek w surowicy używano ADP i epinefryny. Wyniki porównano również z grupą kontrolną. Agregację płytek określono w procentach w stosunku do najwyższej...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.