en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2005
vol. 43
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Współczesna diagnostyka zespołu Sjögrena

Krzysztof Prajs
,
Marek Brzosko
,
Katarzyna Fischer
,
Anna Walecka
,
Maria Chosia
,
Piotr Maj

Ru 2005; 43, 6: 363-368
Data publikacji online: 2005/12/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół Sjögrena jest przewlekłą, układową egzokrynopatią o nieznanej etiologii, charakteryzującą się naciekiem limfocytów w tkankach gruczołów wydzielania zewnętrznego, prowadzącą w rezultacie do upośledzenia bądź całkowitej utraty ich funkcji. Zazwyczaj proces zapalny obejmuje gruczoły łzowe i ślinowe. Do rozpoznania zespołu Sjögrena używa się uznanych i sprawdzonych od wielu lat metod diagnostycznych, które zostały oparte na kryteriach opracowanych przez amerykańsko-europejską grupę specjalistów. Do postawienia ostatecznej diagnozy używane są także nowe narzędzia, takie jak: badania obrazowe (ultrasonografia, rezonans magnetyczny ślinianek, sialografia rezonansu magnetycznego) oraz serologiczne (przeciwciała przeciw alfa-fodrynie, przeciwciała przeciw receptorom muskarynowym typu 3). O ile w przypadku badań radiologicznych jest bardzo prawdopodobne, że w niedługim czasie znajdą się one w kryteriach diagnostycznych, o tyle wartość nowych markerów serologicznych nie jest tak jednoznaczna.

Sjögren\'s syndrome is considered to be a chronic systemic exocrinopathy of unclear origin, characterized by lymphoid cells infiltration in tissue of exocrine glands resulting in their partial dysfunction or fatal failure. Commonly inflamatory process affects salivary and lacrimal glands. To diagnose the Sjögren\'s syndrome the good known and acknowlegded methods are used, according to American-European Consensus Group criterias. Modern methods such as: ultrasonography, magnetic resonance imaging and magnetic resonance sialography of salivary glands, anti-alfa-fodrin antibodies, autoantibodies against M 3 muscarinic acetylcholine receptor are used so as to definitively settle the diagnosis. So far as the radiological examinations seems to be included soon in obligatory diagnostic methods so the value and utility of new serological markers is ambiguous.
słowa kluczowe:

zespół Sjögrena, diagnostyka, przeciwciałafacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.