en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


MEiN
70
CiteScore 2022
2.5
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów
i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne, badania obserwacyjne, przekrojowe, prace przeglądowe, w tym oparte na analizie przypadków klinicznych ze wskazaniem ich istotnego znaczenia i innowacyjności, będące przeglądem i analizą literatury. Klasyczne opisy przypadków nie są przyjmowane ani jako odrębne artykuły, ani listy do redakcji. Czasopismo publikuje również rekomendacje, stanowiska ekspertów, listy do redakcji, wspomnienia oraz sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych.
Od stycznia 2005 r. Reumatologia wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.
Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Nakład: 2500 egz.

Lista Recenzentów
List of Reviewers 2015.pdf
List of Reviewers_2016.pdf
List of Reviewers_2017.pdf
List of Reviewers_2018.pdf
List of Reviewers_2019.pdf
List of Reviewers_2020.pdf
List of Reviewers_2021.pdf

Copyright: © 2022 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
REDAKCJA

Adres
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
redakcja@spartanska.pl

redaktor naczelny
Maria Maślińska ORCID
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl, maslinskam@gmail.com

redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe
Katarzyna Fischer ORCID
Agnieszka Paradowska-Gorycka ORCID
Barbara Stypińska ORCID

redaktorzy współpracujący
Bogna Grygiel-Górniak ORCID
Kinga Kostyra-Grabczak ORCID
Anna Masiak ORCID
Katarzyna Romanowska-Próchnicka ORCID

redaktorzy konsultanci
Joanna Makowska ORCID
Ciro Manzo ORCID
Agnieszka Skoczylas ORCID

redaktorzy mediów społecznościowych
Olga Brzezińska ORCID
Alina Dima ORCID
Tsvetoslav Georgiev ORCID
Neslihan Gokcen ORCID
Durga Prasanna Misra ORCID
Olena Zimba ORCID

redaktorzy językowi
Richard Ashcroft, Krzysztof Maśliński

redaktorzy statystyczni
Małgorzata Misztal, Małgorzata Mańczak ORCID, Paweł Żuchowski ORCID

redaktor
Monika Ślusarska
e-mail: m.slusarska.rheumatology@gmail.com

redaktor prowadzący
Irena Lisiewska

redaktor/sekretarz redakcji
Agnieszka Urban-TychmanowiczWydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Pismo ukazuje się od 1963 r.
WYDAWCA

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
(na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher)

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.