eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
120.62

GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0.78
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Reumatologia to dwumiesięcznik naukowy adresowany do lekarzy reumatologów, ortopedów
i internistów. Publikowane są w nim prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), poglądowe oraz kazuistyczne z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych. Od stycznia 2005 r. Reumatologia wydawana jest w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.
Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Nakład: 2500 egz.

Lista Recenzentów
List of Reviewers 2015.pdf
List of Reviewers_2016.pdf
List of Reviewers_2017.pdf
List of Reviewers_2018.pdf

Copyright: © 2019 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
REDAKCJA

Adres
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. +48 22 670 91 59
redakcja@spartanska.pl

redaktor naczelny
Eugeniusz Kucharz ORCID

z-ca redaktora naczelnego/redaktor tematyczny
Maria Maślińska ORCID
e-mail: maria.maslinska@spartanska.pl

redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe
Agnieszka Paradowska-Gorycka ORCID
Katarzyna Fischer

redaktor/sekretarz redakcji
Irena Lisiewska

redaktorzy statystyczni
Małgorzata Misztal, Paweł Żuchowski ORCID

redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska, Richard Ashcroft


Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Pismo ukazuje się od 1963 r.
WYDAWCA

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
(na zlecenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher)

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81 w. 500
kom. + 48 501 071 066
e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział Prenumeraty
Ewa Winkowska
tel./faks: +48 61 656 22 00
e-mail: e.winkowska@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233


© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe