eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
1/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Analogi puryn jako czynnik ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Katarzyna Borycka-Kiciak
,
Adam Kiciak
,
Łukasz Janaszek
,
Paweł Jaworski
,
Wiesław Tarnowski

Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7 (1): 13–19
Data publikacji online: 2012/02/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Analogi puryn – azatiopryna i 6-merkaptopuryna – odgrywają coraz większą rolę w indukowaniu i podtrzymywaniu remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Są stosowane w coraz szerszej grupie pacjentów, często w dużych dawkach i przez dłuższy czas. Nie wszystkie jednak aspekty ich wielokierunkowego działania zostały dokładnie poznane. Coraz liczniejsze doniesienia o zwiększającej się liczbie poważnych powikłań septycznych w przebiegu pooperacyjnym u pacjentów leczonych wcześniej analogami puryn budzą niepokój chirurgów i nakazują ponownie zastanowić się nad potencjalnym wpływem tych leków na procesy gojenia i wyniki leczenia operacyjnego. Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów działania analogów puryn, ich wpływu na procesy gojenia oraz potencjalnej roli w generowaniu zwiększonej częstości wystąpienia powikłań pooperacyjnych u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

The purine analogues azathioprine and 6-mercaptopurine play a growing role in both inducing and sustaining the remission in patients with Crohn’s disease. They are used in a wide group of patients and often in large doses and for a long term. On the other hand, not all aspects of their multidirectional action have been definitely explored. Also, more data are being collected on increasing incidence of severe septic complications in the postoperative course of patients previously treated with purine analogues. The latter creates a threat for surgeons, who aim to regain their potential influence on the healing process and surgery effects. The article presents current literature knowledge on purine analogues’ mechanism of action, their influence on healing processes, and their potential role in induction of postoperative complications increase in patients with Crohn’s disease.
słowa kluczowe:

immunosupresja, analogi puryn, powikłania pooperacyjne, chirurgia, choroba Leśniowskiego-Crohna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe